Annonse

Dette er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer

Å kjøpe bolig kan være en prøvelse enten det er første eller tredje gang. Derfor er det viktig å sørge for at man har god hjelp på veien. En god advokat vet om de fleste fallgruver og kan gi deg gode tips på veien som kan spare deg for mye bry og penger.

 

Det å få seg en fot inn på boligmarkedet i dag er ofte veldig vanskelig, enten man skal leie bolig eller kjøpe. Dette gjør at mange faller utenfor og har ikke sjanse til å skaffe seg bolig selv. Noen er selvfølgelig heldige og har foreldre som kan være kausjonister eller som kan stille med egenkapital. Samtidig så er jobbmarkedet i dag preget av mye deltidsstillinger, lite faste stillinger og mye prosjektstillinger. Bankene vil gjerne vite at du som kunde har god sikkerhet og en stabil økonomi for de neste årene.

 

Det krever mye planlegging og organisering for å få alt i boks. Har man egenkapital selv eller må foreldre stille som kausjonist eller kanskje gi forskudd på arv? I sånne tilfeller er det greit å ha en advokat som har god peiling på både arverett og eiendomsrett. Om du vurderer å få en advokat engasjert i ditt kjøp og eventuelle salg av bolig så må du først og fremst vurdere hvilke områder du trenger hjelp fra advokat på og finne en advokat som har spesialisert seg på disse områdene. Det er lite vits i å ha flere advokater spesialisert på forskjellige områder inne i boligkjøpet eller salget. Du vet hva de sier, jo flere kokker jo mer søl og i dette tilfellet blir det søl med din tid og dine penger.

 

Så når kan det være aktuelt å vurdere advokat?

 

Fyll ut skjemaet under for å få tilbud på advokattjenester? Under skjemaet kan du lese mer om arverett, familierett, utleie osv.

Arverett

Det finnes mange situasjoner der det kan være aktuelt med en advokat spesialisert på arverett. Skal du overta en bolig i et arveoppgjør der det kan være konflikter blant de som arver? Skal dine foreldre gi deg forskudd på arv slik at du kan kjøpe bolig? Eller vil du være sikker på at alt er i orden for din partner eller deg i tilfelle en av dere dør? Da kan det lønne seg å ha en advokat som har god peiling på arverett og som kan hjelpe dere å tegne opp de rette dokumentene og ta de rette avgjørelsene.

 

Her gjelder det også å holde tunga rett i munnen i forhold til skatteregler i forhold til arv av bolig. Hva er det du egentlig arver når du arver en bolig, eller skal gi bort en bolig i arv? Det kan ha store konsekvenser for din formue og boligskatt. Er det fremdeles gjeld på boligen, og hvem skal i så fall betale denne?

Advokat eller jurist som eiendomsmegler?

Ja, det er faktisk fullt mulig for en advokat eller en jurist å jobbe som eiendomsmegler. En jurist trenger dog en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet for å kunne drive med eiendomsmegling. Men hva er egentlig forskjellen på en jurist og en advokat? En jurist kan jobbe med veldig mye forskjellig både i privat og offentlig sektor.

 

Deres jobb består i hovedsak av å veilede og gi råd til sine klienter på et språk klientene forstår, men de har ikke møterett i retten og kan derfor ikke stille opp i rettsaker. En advokat må ha en advokatbevilling ettersom tittelen faktisk er beskyttet. Foruten jusutdanningen må advokaten ha 2 års godkjent juridisk praksis og et obligatorisk advokatkurs. Det er også strenge krav til etterutdanning.

Familierett

Noen ganger går det ikke helt som planlagt, det er sånn livet er. Man gifter seg, skiller seg eller blir samboere og så finner man ut at ting ikke fungerer som man skulle ønske. Da er det viktig at man har alt papirarbeidet og gode avtaler på plass når man har gått inn i samboerskapet eller giftemålet.

 

Hvem skal bli sittende i boligen ved separasjon eller skilsmisse?

Hvem skal betale hva i forhold til boligen og hvordan vil dette påvirke eierskapet i boligen. Det gjelder å få gode avtaler på plass så tidlig som mulig, spesielt om det er unger inne i bildet. De trenger en trygg og stabil oppvekst der de har et tak over hodet og alle sine basale behov dekket.

Skal du leie ut deler av boligen?

Det er stadig mer populært å leie ut rom eller deler av boligen når man bygger, arver eller kjøper hus. Det betyr at det bør komme på plass leieavtaler som sørger for et ordentlig leieforhold i henhold til husleieloven. Spesielt om det er snakk om rom eller deler av egen bolig hvor man faktisk omgås med leietaker. Konflikter mellom huseier og leietager kan skape mye grums i naboskapet.

 

En god leieavtale tar vare på både huseier og leietager. Den skal regulere hvilke deler av husrommet som er tilgjengelig for leietager og til hvilken pris. Det skal avtales en form for sikkerhet som både huseier og leietager kan leve med, og dette skal inn på en depositumskonto, ikke huseiers private konto. Er det bestemte plikter som følger med leie av boligen, som for eksempel trappevask? Da skal dette spesifiseres i leiekontrakten.

 

En jurist eller advokat vil også kunne gi deg råd og tips i forbindelse med hvilke rettigheter og plikter man har i forhold til skatt når man leier ut bolig. Det er for eksempel slik at om du leier ut en del av boligen som er mindre enn den delen du selv bor i, så betaler du ikke skatt av leieinntektene. Leier du ut en bolig som næringsvirksomhet kan du få skattefradrag for oppussing og vedlikehold av boligen.

 

Kjøp av brukt bolig

Når du skal kjøpe en bolig som allerede har stått en del år, er det en fordel at du er sikker på at det er eierskifteforsikring på boligen og at det ikke er store sjanser for at det er feil eller mangler med boligen som kan føre til økonomisk tap for dere som kjøpere. Det kan for eksempel være hvis man oppdager vannskader eller sopp i boligen. Eller at deler av treverket i boligen er infestert med termitter og dermed må erstattes. Dette er store prosesser som krever store ressurser og som i verste fall kan være helseskadelige over tid om man ikke gjør noe med det.

 

I slike tilfeller kan det være greit at det er en eierskifteforsikring i bildet. Da vil alt gå gjennom forsikringsselskapet og dere slipper forholde dere til tidligere eiere. Om det ikke er eierskifteforsikring så blir det hele straks mer komplisert. Da må dere gjerne kunne bevise at skadene var der før dere flyttet inn og at huseier bevisst utelot denne informasjonen fra prospektet i salgsprosessen.

 

I verste fall kan det være aktuelt med reklamasjon på boligen, men dette må gjøres innen 5 år etter du overtok den. Kjøper må dessuten gi beskjed innen to måneder når de finner feil eller mangler som skal eller bør rettes opp eller ikke var informert om.

 

Det finnes ikke mindre enn fire forskjellige former for reklamasjon. Den nøytrale reklamasjonen hvor du reklamerer for boligens mangler uten å egentlig komme med spesifikasjon. Du kan også reklamere til selger med ønske om at vedkommende retter opp feil eller mangel ved boligen. Det er også mulig å fremme et krav om prisavslag på grunn av mangler eller feil ved boligen. Den siste formen for reklamasjon er der du ønsker å heve kjøpet og eventuelt erstatning for økonomiske tap du har lidd som resultat av at boligen hadde feil og mangler du som kjøper ikke var informert om.

 

Når du kjøper ny bolig

I hovedsak er det to måter man kan kjøpe en ny bolig på. Enten ved at man bygger selv eller via et prosjekt som fører opp nye boliger. Her er det litt avhengig av hvor mye penger man har å legge i prosjektet og om man har råd til eller har tomt tilgjengelig.

 

Det finnes mange fordeler med å kjøpe eller bygge nytt, men det er også noen hindringer man kan møte på veien. Enten man bygger selv eller skal kjøpe en bolig i et prosjekt, så kan man risikere forsinkelser. En advokat vil ha god oversikt over hvilke rettigheter du har om slike situasjoner oppstår. Vil du for eksempel kunne kreve avslag i pris om det er store forsinkelser?

 

Hva om du får ekstra utgifter på for eksempel leie av bolig mens du venter på at den nye boligen skal bli klar? Her vil erstatningsretten gjelde.

 

En ting er forsinkelsene, en helt annen ting er byggearbeidet og kvaliteten på den boligen som bygges. Hva skal man gjøre om det er byggeskader på det nye bygget, og dette fører til store økonomiske konsekvenser for deg som kjøper? Her kan det være snakk om leverandører av både produkter og tjenester som ikke leverer de varene som de har lovet dere. Bustadoppføringslova regulerer kjøp av ny bolig.

 

Du eller entreprenøren kan oppleve at ansatte blir skadet på jobb. Hvem er det da sitt ansvar å forholde seg til den ansatte og de problemer som oppstår i forbindelse med skaden? Hvem sin feil var ulykken? Var det kanskje slik at en skadde selv bidro til at ulykken skjedde, eller var det problemer med utstyret som bedriften stilte til disposisjon slik at vedkommende kunne utføre sin jobb. En alvorlig glipp i HMS kan føre til store utgifter for bedriften i form av for eksempel bøter.

 

Her trer forskjellige lover og regler inn, og det er viktig å ha en god advokat som har peiling på personskade, arbeidsgivers ansvar og trygderett. Det kan være snakk om skader som fører til lang tids opphold fra å utføre selve yrket og i siste konsekvens kan det føre til at vedkommende aldri kan utføre den typen jobb igjen. Da må vedkommende få hjelp til å komme seg videre, omskolere seg og få muligheter til jobb på andre fagområder.

Skatterett

Når man kjøper bolig enten den er nylig oppført eller en eldre bolig, så er det forskjellige skatteregler som trer inn. Boligen i seg selv blir beskattet av kommune og stat de fleste steder i landet. Er det slik at man leier hele boligen ut i 6 mnd i løpet av et år, vil det også komme skatt på utleieinntekter. Men dette er om man leier ut hele boligen. Leier man ut et mindre areal av boligen kan man slippe beskatning om det utleide arealet er mindre enn det som du selv bor på. Dette fordi større areal selvfølgelig har større verdi.

 

Om det er slik at man eier 2 eller flere boliger, så driver man utleie som næringsvirksomhet og det gjelder egne skatteregler for dette. Da må man ha en advokat som også har peiling på næringsvirksomheter og skatt. I dagens marked er det selger som sitter igjen med gode penger, ettersom mange boliger faktisk går over takst. Dette betyr at man kan sitte igjen med en god slump penger og da gjelder det å vite hvordan denne gevinsten skal beskattes enten det er privat eller næringsliv.

Hva når uhellet er ute?

Det kan skje ting med boligen under oppføring eller i løpet av inngåelse av avtaler før overtagelse. Med andre ord så er det viktig å sørge for at forsikringer overlapper og er på plass til etter overtagelsen. Skulle for eksempel boligen bli påtent midt i prosessen så er det sjanse for diskusjoner om hvem som faktisk har ansvaret for boligen og dermed også det økonomiske ansvaret. Dette kan føre til dype konflikter som kan gjøre boligkjøpet til et sant mareritt.

Moralen her er at du bør ha en advokat eller en jurist som kan jobbe for deg om det skulle oppstå et eller annet i forbindelse med ditt kjøp og eventuelle salg av bolig. En jurist kan stort sett gjøre det samme som en advokat men til lavere pris. Regner du med at du kan risikere at et arveoppgjør eller et erstatningskrav havner i retten, må du ha en advokat med møterett i retten og bevilling til å praktisere som advokat.

http://gratisrettshjelp.no/blog/fag/arverett/1-hvordan-fordeles-arv-etter-loven/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-43

https://lovdata.no/sok?q=Husleieloven

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Utleie/Skatt-pa-utleie/

http://www.arveoppgjor.no/bolig-eiendom-selge-overfore-til-arving/

http://www.nohus.no/nyheter%20skatterett.htm

http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1059

Har du en eller annen form for bolig du skal leie ut? Visste du at du kan få mer inntekter på boligen om du gjorde litt ekstra før utleie?

 

De fleste tenker at en utleiebolig er det nødvendigvis ikke noen vits å gjøre så mye med, det er jo utleiers marked slik det står i dag, spesielt i de store byene. Men samtidig er det noe med å finne de rette leietagerne og sørge for at de tar godt vare på boligen. En leietager som trivs godt og som er stolt av plassen de bor, vil bli lenge og tar godt vare på leiligheten. Ønsker du derimot å leie ut en bolig som er i dårlig stand er jo det fullt mulig, men vit at da vil både pris og stand mest sannsynlig tiltrekke mennesker du ikke ønsker å ha som leieboere. Mens en leilighet som er i god stand vil gjøre det motsatte.

 

Hva skal du leie ut?

Det å tjene penger på å leie ut bolig er veldig lønnsomt i utgangspunktet, om man bare kjenner regelverket, behovet for boliger i området det er snakk om, samt har peiling på interiør og trender på boligfronten. Om du leier ut en del av egen bolig så betaler du ikke skatt så lenge utleiedelen er mindre enn boarealet i din del av boligen. Driver du profesjonelt med utleie så er det andre regler når det kommer til skatt og du må skatte som næring. Det du derimot kan gjøre er å trekke fra kostnader som vedlikehold og oppussing av boligen på skatten. Dette er nemlig driftskostnader.

 

Her kan det også være verdt å nevne at det er to rom du alltid bør sørge for at er i veldig god stand og det er kjøkken og bad. Dette er to rom mange er opptatt av at skal være så bra som mulig. Er disse rommene i dårlig stand så er det gjerne grunn god nok for en leietager til å ikke velge nettopp din bolig. Et stilfullt kjøkken med god lagringsplass trenger ikke koste all verden, det gjør ikke et malingsstrøk eller god belysning heller. På badet er det greit om det finnes hvertfall opplegg for vaskemaskin og tørketrommel om det er plass til dette. Alt som kan bety merarbeid og mer utgifter for ny leietager, som for eksempel få rørlegger på plass for å fikse opplegg til vaskemaskin og tørketrommel, kan være nok til at din leilighet ikke blir valgt.

 

– Enkelte utleiere bruker ikke penger på vedlikehold. Min erfaring er at det er viktig å bruke penger på vedlikehold og oppgradering. Gode boforhold gir stabile leietakere som ønsker å bo lenge i utleieboligen, noe som betyr forutsigbare gode leieinntekter. Det virker som folk er mer forsiktig med boliger som er godt vedlikeholdt, sier Mette Wister til E24.

 

Hva du leier ut har også litt å si for hva slags leietagere du ønsker inn i boligen. Skal du ha en hybelleilighet i din egen bolig, er det litt viktig med folk som dere kan komme godt overens med. Det er litt kjipt med store konflikter med leietager når man bor i samme huset. Det blir veldig utrivelig for alle parter. Derfor er det greit å bruke tid på å finne den helt rette leietager for nettopp din bolig. Dette betyr ikke så veldig mye når det er selvstående utleieobjekt ettersom du ikke er i direkte kontakt med leietager mer enn nødvendig. Det viktige er at du får inn leietagere som du kan stole på at betaler leien og sørger for at boligen holdes i god stand.

Fyll ut skjemaet under for gratis uforpliktende tilbud fra en utleiemegler. Artikkelen fortsetter under skjemaet.

Hvem skal få bo der?

Ja, hvem vil du egentlig skal få leie boligen? Du kan jo selvfølgelig si at det kan hvem som helst gjøre. Men ved å legge noen enkle føringer her, kan du sørge for at boligen taler direkte til de du ønsker skal leie den. Ønsker du for eksempel at en bedrift skal leie boligen til pendlerleiligheter, er det enkle grep som kan tas. Sørg for at leiligheten er møblert i enkle, stilfulle møbler i god kvalitet. At den har alt som trengs av lys og en god arbeidsplass. Leiligheten skal være komfortabel og koselig, men ikke for personlig. Det er viktig at leiligheten har alt som trengs av hvitevarer og kjøkkenutstyr, gjerne også hårføner og strykejern. Jo mer fasiliteter du har i leiligheten, jo mer penger har du nemlig sjanse for å få for boligen.

 

Å leie ut til bedrifter eller det offentlige er en god og stabil inntekt. Men alle kan jo ikke satse på det. Det er for eksempel ikke sikkert at leiligheten er mulig å få i en slik stand. Så da må man tenke på hva man kan gjøre med den leiligheten man faktisk har slik at den når den rette leietager?

 

Fleksibilitet er nøkkelen

Det gjelder her som så mange andre plasser. Ønsker du å leie ut leiligheten til god pris og rett leietager, er fleksibilitet en nødvendighet. Noen foretrekker å leie med alt av inventar, mens andre foretrekker helt uten. Du som eier av boligen kan sette inn akkurat det du vil i boligen, men sørg for at du kan være fleksibel med å ta ut og sette inn møbler. Dette skal være noen sitt hjem, det kan være de ønsker å sette sitt preg på det også med valg av møbler.

 

Det er ingen tvil om at en helt fresh leilighet med nymalte vegger og nye overflater er veldig fristende for leietagere. Sørg for å male nøytralt, men stilfullt slik at den appellerer til flest mulig leietagere så du har mange å velge i. Samtidig er det også lettere for dem å sette sitt preg på leiligheten. Jo nyere og finere det ser ut, jo mer kan du i praksis få for boligen, så enkelt er det faktisk. Folk vil gjerne ha et sted hvor de kan trives og hvor de kan bo for en lengre periode selv om livene skulle endre seg underveis.

 

Langtids eller korttidsleie?

Ja, hva foretrekker du? Dette kan både være et økonomisk spørsmål og et spørsmål om hvor mye arbeid du ønsker å legge i det, samt hvor stabil inntekt du ønsker. La oss se på hva som er fordelene på å ha leilighet til langtidsleie først. Det finnes jo en del helt åpenbare. Du kan ha en leieboer i mange år og slipper dermed aberet med å få inn nye folk hele tiden. Det er stabil inntekt så lenge husleien blir betalt. Det er ingen døtid i leietiden annet enn før og etter en leieavtale går ut. Du vil mest sannsynlig ha samme person i boligen over veldig lang tid, og du trenger dermed ikke bekymre deg for mye om hvordan leiligheten behandles. Avtalen krever veldig lite vedlikehold, og du trenger gjøre svært lite på dags/ukebasis ettersom avtalen allerede er på plass.

 

Kortidsleie har selvsagt også en del fordeler, men det er alt etter hvor mye arbeid du er villig til å legge i det. Du kan leie ut boligen på dags, ukes og månedsbasis. Det vanlige er å ha en døgnpris, men at man gjerne gir noen prosentvise avslag om det blir mellom 1 uke og noen måneder. Årsaken til dette er at du selv er spart for masse arbeid og dermed masse utgifter den perioden du faktisk har en leietager, samt du er sikret at det faktisk kommer inn penger, hvilket gjør ting mer forutsigbart for deg. Du bruker også mindre tid og penger på å klargjøre leilighet før leietager kommer, og rydde etter leietager reiser.

Markedsføring er viktig

Her kan man også spare penger om man er bevisst på hva som er god og effektiv markedsføring. Det finnes mange former for gratis markedsføring, og det er andre som man gjerne må betale litt for. Når man skal ha inn leietagere til en lang kontrakt, så er det greit å sette inn annonser god tid i forveien på for eksempel finn.no og sørge for at man er veldig synlig og treffer den delen av befolkningen som man ønsker å ha som leietagere. Man kan legge ut i sosiale medier, slik at man treffer mennesker i omgangskrets som da gjerne deler videre. Dette koster lite men kan være veldig effektivt.

 

Man kan også velge å markedsføre boligen gjennom utleiemeglere. Dette er gunstig ettersom det sparer deg tid og penger. Da vil utleiemegleren ta seg av alt det praktiske og det finansielle rundt leieavtalen, samt markedsføringen i forkant. Med andre ord det er fint lite du trenger å gjøre annet enn å betale dem deler av leiesummen. De kan også komme med gode råd til hvordan du kan få mest mulig for din bolig, så bruk dem for det de er verdt!

 

Når man skal leie ut bolig for korte perioder som dager, uker og måneder, kan det være veldig greit å bruke internett. Det finnes mange sider som for eksempel hotels.com og Airbnb hvor du kan legge ut boligen med bilder, priser og beskrivelse, og de som ønsker å leie kan ta kontakt med deg og avtale. Kostnaden på dette er veldig liten og når du har lagt inn boligen en gang, trenger du ikke gjøre det arbeidet mer. Airbnb har for eksempel muligheter for at leietagere kan legge igjen positiv eller negativ feedback, som du kan bruke i å gjøre din tjeneste desto bedre.

 

Ikke vær redd for å style!

Vi har allerede nevnt at utleieboligene bør være nøytrale slik at det er lett å gjøre den til sin egen for leietageren. Men det betyr ikke at det trenger se kjedelig og livløst ut! Før du skal ta bilder eller presentere leiligheten til eventuelle leietagere, så kan det være lurt å style boligen litt. Det trenger ikke være all verden, men nok til at det kan se litt stilig ut. Vi mennesker dras helst mot lyse fine leiligheter med lyse overflater og med små fine detaljer som man gjerne lett kan gjenskape selv når man flytter inn.

 

Hvis du tar en titt på forskjellige sider på nettet så ser du fort hvor flere utleiere gjerne bommer og det er på bildene av leiligheten. Bare tenk tilbake på når du har vært på jakt etter hus eller leilighet. Har du tatt kontakt med de som ikke har noen bilder, har veldig mørke eller rett og slett veldig dårlige bilder? Mange av oss foretrekker bilder som viser leilighetens potensiale, ikke bilder som viser en toppleilighet på Frogner som et gotisk slott. Her er det bare å kikke rundt på de forskjellige annonsene på finn.no og hos de forskjellige eiendomsmeglerne. Hvilke annonser treffer ditt blikk og hvilke velger du selv å gå inn på?

 

Og så noen små tips på tampen…

Sørg for å bruke god tid når du velger leietager for lange leieavtaler. Ta gjerne kontakt med referanser og sjekk de potensielle leietagerne nøye før du tar avgjørelsen. Når du så har funnet en leietager så skriv en juridisk bindende kontrakt som beskytter både deg og leietager. De fleste bruker Huseiernes landsforbund sin leiekontrakt. Den er enkel og grei å fylle ut. Vær obs på tidsrammene på leiekontrakten. Ønsker du tidsubestemt leiekontrakt eller vil du ha tidsbegrenset? Kontrakten i seg selv skal inneholde hva leiligheten inneholder, hvilke spesielle betingelser som eventuelt stilles og informasjon om husleie og andre eventuelle utgifter.

 

Depositumskonto er et punkt som kan by på problemer i et leieforhold. De som leier ut kan ha visse betingelser for hvor de vil ha pengene plassert og man kan i verste fall miste akkurat den leiligheten om man ikke gjør som huseier ønsker. Om man har kontant depositum så skal det inn på en depositumskonto hvor begge skal stå som ansvarlige. Det betyr at huseier ikke kan forsyne seg av depositumskontoen uten din underskrift. Det finnes også en del andre finansielle ordninger som kan benyttes, som for eksempel bankgaranti for depositum eller garanti i fra NAV. Både som leietager og som utleier, er det lurt å sette seg inn i husleieloven slik at man har oversikt over hvilke plikter man har ovenfor den andre part.

 

Kilde: http://e24.no/privat/eiendom/slik-blir-utleieboligen-loennsom/20372578

 

 

 

Les mer
Annonse

1 Sammenlign priser og produkterSørg for å få totalpris på produktet og installasjon fra flere leverandører. Det kan være tidkrevende å finne frem til og kontakte flere leverandører. Den jobben gjør vi raskt og enkelt for deg, bruk skjemaet lenger ned. 2 Finn rett varmepumpe til din boligDet finnes en rekke ulike modeller på markedet, og ikke alle passer til akkurat ditt hus. Få råd til hvilken varmepumpe du bør kjøpe av ekspertene. De ser på klimatiske forhold der du bor, samt s

Budstikka (c) 2016. Ansvarlig redaktor: Kjersti Sortland