Annonse

Dette er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer

Har du oversikt over hvor godt deres bolig er forsikret? Hvis ikke boligen er tilstrekkelig forsikret kan det bli fatalt om uhellet først skulle være ute. Her finner du hjelp til å finne best mulig forsikring for deg.

 

Det er så mange ting man må huske på når man kjøper, eier eller leier en bolig. Hvem er det for eksempel som har ansvaret om noe skulle gå galt? Det er selvfølgelig avhengig av hvem det er som eier boligen. Hovedregelen er at når man leier, så har huseier ansvar for å forsikre selve boligen og inventar de har skrevet i leieavtalen. Det er du som leietager som har ansvaret for å forsikre ditt innbo.

 

Når man eier boligen er det litt annerledes. Da må man selv forsikre både selve boligen og innboet. Men det er også et lite forbehold her. Det kan nemlig også være slik at den som solgte huset, solgte det med eierskifteforsikring. Det vil si en forsikring som i hovedsak sørger for at det er mulig å få dekket skader som oppsto med huset og som kjøper ikke er opplyst om, før selve overtagelsen av huset. Det er anbefalt for de som selger en eldre bolig å ha en slik eierskifteforsikring, fordi det ofte kan ha oppstått problemer som man ikke er blitt klar over som for eksempel fukt eller råte.

 

Fyll ut skjemaet under for å få tilbud på forsikring. Fortsett å lese under skjemaet.

Hvordan velger man egentlig forsikringer?

Før man velger forsikringer må man vite hvilke man allerede har. Det er nemlig mange av oss som har forsikringer gjennom forskjellige medlemskap som for eksempel i fagforeninger. Det er fort gjort å glemme hva man har gjennom disse avtalene og hvilke verdier man faktisk er forsikret for. En student som bor på en liten hybel, trenger også innboforsikring, men verdien her vil ikke være like stor som for en familie på fire som bor i en stor enebolig. Det er viktig at disse verdiene stemmer overens slik at man faktisk får igjen de riktige beløpene på forsikringen.

 

Les også: Alt om boligforsikring

 

Etter å ha fått en oversikt over hvilke forsikringer du har i hvilke ordninger, og hvilke beløper dere er forsikret for, er det på tide å begynne å se på hvilke ordninger dere nå bør ha med den boligen dere bor i. Hvem vil vel betale for mye for forsikringen? Når dere har funnet opplysningene dere trenger er det på tide å sjekke ut forskjellige forsikringsselskap. Dette kan dere gjøre ved å ta kontakt med de forskjellige selv for å få tilbud, eller dere kan kontakte for eksempel tjenestetorget, hvor dere enkelt kan få tilsendt tilbud fra forskjellige leverandører. Det er mye mindre arbeid for dere, og dere setter selv de betingelsene som er viktige for dere inn i skjemaene.

 

Det å få en god pris er selvfølgelig veldig viktig, men det er faktisk viktig at man ikke får dårligere vilkår på forsikringene. Derfor bør man sjekke alle disse tingene nøye før avtalen inngås. Les godt gjennom vilkårene slik at du får med deg det som står med liten skrift og ikke får noen overraskelser når du trenger forsikringen.

 

En ting som det er viktig å lese godt over i vilkårene for avtalen er egenandelene. Det finnes mye du kan gjøre for å få lavere eller ingen egenandeler i det hele tatt. I første omgang er det gjerne høyere forsikringspremier for de avtaler som har null i egenandel. Men om du følger våre råd i denne artikkelen kan du faktisk få i pose og sekk, nemlig både lave egenandeler og lave forsikringspremier.

 

Hvilken boligforsikring?

Det å velge forsikring handler jo selvfølgelig om å få den beste avtalen med de beste vilkårene. Er du eier av hus eller leilighet som ikke er i borettslag eller sameie, må du ha en boligforsikring som dekker det som skulle skje med selve bygningen og ting som er fastmontert i bygningen. Her er det en del ting å vurdere. Du må selvfølgelig ha fullverdigaranti og om huset faktisk skulle bli mer enn 75% skadd, må det være muligheter for total gjennomføring. Denne prosentandelen kan variere fra selskap til selskap. Forsikringen må dekke skade på selve bygningen og hageanlegget slik at det ikke blir unødvendige utgifter for deg om det skulle skje noe med bygningen. Har du en utleieenhet i boligen, bør også denne være omfattet av boligforsikringen. Forsikringen bør også dekke ansvar og eventuelt rettshjelp om det oppstår situasjoner som krever advokater.

 

Et annet økende problem i dag er skader etter gnagere. Bare i Oslo finnes det mange hundretusen rotter og mus som tar seg inn akkurat der det passer seg og etterlater store skader på bygning og inventar. Et annet problem er også insekter og fuktskader. Man ser de gjerne ikke før det er for sent og store skader er oppstått. Spesielt i hus som er litt eldre kan dette fort bli et problem. Ergo så er det viktig å få med disse tingene i en boligforsikring.

 

Hvilken innboforsikring?

Når du skal ha innboforsikring er det viktig å ha noe peiling på hvor mye ting av verdi man faktisk har, og hva slags vilkår man faktisk ønsker. Det finnes spesielle forsikringer som er godt egnet for studenter og unge som flytter for seg selv, som gjerne har veldig lave priser, ettersom ungdom ikke nødvendigvis har store verdier. Det finnes også gode avtaler for de som har ting med store verdier.

 

Les også: Spar penger på innboforsikring

 

De fleste innboforsikringer har også med en uhellforsikring, så det gjelder å se på hva som dekkes av den, og så se på det i forhold til reiseforsikringen og vilkårene der. Årsaken til det er at ulykkesforsikringene gjerne dekker ferdsel utenfor huset, men du kan også bestemme hvor omfattende reiseforsikringen din skal være, skal den dekke reiser fra hjem til jobb eller bare feriereiser? Inneholder forsikringen en ID-sikring mot identitetstyveri?

 

De fleste gode innboforsikringer dekker brannskader, vannskader, tyveriskader og naturskader og andre uhell som skjer innenfor husets fire vegger. Men de fleste av oss tar også med seg løsøre når vi beveger oss ut av boligen, og her kommer det som skiller en god innboforsikring fra en dårlig.

 

Dekker forsikringen om du blir ranet og overfalt, eventuelt at vesken blir stjålet? Får du dekning av opphold på hotell om det er noe galt med boligen, som må bli fikset? Får du rettshjelp om du har behov for dette? Og hva skjer om du flytter og ting blir skadet? Hva om du mister iPaden i bakken på bussen fordi noen dulter borti deg? En god forsikring har gjerne også uhellsforsikring på innbo utenfor huset.

 

Det er enkelte ting du allikevel bør forsikre utenom innbo. Du bør for eksempel ha en bilforsikring, båtforsikring, hytteforsikring, motorsykkelforsikring eller forsikring av andre fysiske eiendeler som verdigjenstander. Sørg også for at du alltid har papirer på eierskap av disse tingene, samt spesifikasjoner og bilder av tingene slik at det blir lett å stadfeste hvor mye du eventuelt skal få igjen på forsikringen ved et eventuelt tap av eiendelen.

 

Hva om du går bort?

Det kan være andre forsikringer som også er bra å få med seg. Det er vel bare to ting som er sikre her i livet, og det er at vi blir født og at vi dør. Alt mellom de to punktene styres av egne og andres valg. Men det betyr at man også bør forberede seg på det uventede. Hva skal din familie gjøre om du, partneren eller begge skulle dø eller bli alvorlig skadet? Hvem skal ta seg av boligen og hvordan kan du sikre familien best mulig? La oss se på de forskjellige forsikringene som kan være greit å vurdere.

 

Først og fremst bør man se om det er muligheter for en gjeldsforsikring som gjerne er en slags dødsrisikoforsikring. Dette er avtaler som sikrer at de etterlatte ikke blir ansvarlig for eventuell restgjeld på for eksempel hus eller andre eiendeler. Men her er det viktig å lese avtalene nøye ettersom det ikke tas hensyn til om du eventuelt refinansierer lånet eller tar andre avgjørelser som kan ha noe å si for gjeldsforsikringen. I verste fall kan du bli nektet en ny forsikring.

 

En ren dødsrisikoforsikring er noe du virkelig bør prioritere om du har familie. Noen kan ha dette gjennom en gruppelivsforsikring på jobben eller gjennom foreningsgruppeliv i en forening mens andre er nødt for å skaffe det selv. Denne formen for forsikring utbetales en gang til ektefelle eller andre pårørende ved dødsfall, så lenge det skjer i avtaletiden. Du kan ha denne forsikringen i en eller flere ordninger, det er ingen regler mot det, og selve utbetalingene er faktisk skattefri.

 

Det finnes veldig mange gode offentlige og private forsikringsordninger du kan benytte deg av for å sikre deg selv og familien. Har du en jobb eller livsstil som er risikabel kan det være greit å tegne en ufør forsikring, slik at du og familien faktisk får penger om det skulle skje noe som gjør deg ute av stand til å forsørge deg selv og familien.

 

En ting som ikke nødvendigvis har med forsikring å gjøre, er testamentet og arv. Når du går bort er det viktig at du har fordelt ting slik det skal fordeles, hvis ikke gjøres dette etter statens retningslinjer, og du risikerer at det er feil personer som blir sittende igjen med feil ting, i verste fall at boligen går til en person som ikke kan håndtere utgiftene.

 

Spar penger på forsikringen

Når alt kommer til alt så er det en ting som er viktigere for oss enn selve vilkårene i forsikringen og det er selvsagt prisen. Vi nordmenn er laget sånn at vi selvfølgelig ønsker oss mest igjen for det vi betaler. Før du skal i gang å velge forsikring så er det faktisk mange tiltak som kan settes i gang for å sikre lavere priser på forsikringene. En bolig som det er mindre sjanse for at blir skadet, betyr mindre risiko for forsikringsselskapet og dermed kan de tilby lavere priser. Så hvilke tiltak kan du sette i gang?

 

Visste du at over 40% av branner i boliger kommer fra elektrisk utstyr og elektrisitet? Begynn med å få tatt en ordentlig elkontroll av det elektriske i boligen. De vil fortelle hva du kan gjøre for å få en tryggere og bedre bolig. Enkelte forsikringsselskap vil gjøre så du slipper egenandel ved brann om du har tatt en slik elkontroll og har fulgt opp med tiltak.

 

Både når det kommer til boligforsikring og innboforsikring kan du få lavere pris om du har en brann- og innbruddsalarm som er direkte koblet til brannvesen eller en form for alarmsentral. Om du har en FG-godkjent brannalarm med sirene vil du også kunne få rabatt. Noen selskap kan for eksempel tilby deg en egenandel på 0 kr om du har alarmer på plass.

 

Har du fått installert en vannstoppventil som er installert av en FG-godkjent rørlegger, kan du hos noen selskap få opp til 26% rabatt på husforsikringen. Andre ting som kan gi gode rabatter er overspenningsvern i sikringsskap, pluggbart overspenningsvern, automatsikringer og rør i rør system.

 

Det er også verdt å merke seg at man kan spare mye penger om man har forsikringene samlet i ett selskap, men gjør god research(eller få selskap til å gjøre det for deg) før du velger selskap!

 

Våg å sjekke!

At du har de beste forsikringene, med de beste vilkårene og til de beste prisene er faktisk ditt ansvar. Det er et område du kan spare utrolig mye penger om du ikke er så opptatt av å være lojal til et bestemt forsikringsselskap. Det er faktisk de som våger å teste ut andre selskap, som får de beste avtalene. Et tips er å ta med nye tilbud til ditt gamle selskap for å se om de kan matche det tilbudet du har fått, da kan du jo eventuelt velge ditt gamle selskap. Men ikke bruk tid på å hoppe fra selskap til selskap på månedsbasis, de fleste avtaler inngås gjerne for et år. Du kan så sjekke eventuelt nye selskap.

Har du en eller annen form for bolig du skal leie ut? Visste du at du kan få mer inntekter på boligen om du gjorde litt ekstra før utleie?

 

De fleste tenker at en utleiebolig er det nødvendigvis ikke noen vits å gjøre så mye med, det er jo utleiers marked slik det står i dag, spesielt i de store byene. Men samtidig er det noe med å finne de rette leietagerne og sørge for at de tar godt vare på boligen. En leietager som trivs godt og som er stolt av plassen de bor, vil bli lenge og tar godt vare på leiligheten. Ønsker du derimot å leie ut en bolig som er i dårlig stand er jo det fullt mulig, men vit at da vil både pris og stand mest sannsynlig tiltrekke mennesker du ikke ønsker å ha som leieboere. Mens en leilighet som er i god stand vil gjøre det motsatte.

 

Hva skal du leie ut?

Det å tjene penger på å leie ut bolig er veldig lønnsomt i utgangspunktet, om man bare kjenner regelverket, behovet for boliger i området det er snakk om, samt har peiling på interiør og trender på boligfronten. Om du leier ut en del av egen bolig så betaler du ikke skatt så lenge utleiedelen er mindre enn boarealet i din del av boligen. Driver du profesjonelt med utleie så er det andre regler når det kommer til skatt og du må skatte som næring. Det du derimot kan gjøre er å trekke fra kostnader som vedlikehold og oppussing av boligen på skatten. Dette er nemlig driftskostnader.

 

Her kan det også være verdt å nevne at det er to rom du alltid bør sørge for at er i veldig god stand og det er kjøkken og bad. Dette er to rom mange er opptatt av at skal være så bra som mulig. Er disse rommene i dårlig stand så er det gjerne grunn god nok for en leietager til å ikke velge nettopp din bolig. Et stilfullt kjøkken med god lagringsplass trenger ikke koste all verden, det gjør ikke et malingsstrøk eller god belysning heller. På badet er det greit om det finnes hvertfall opplegg for vaskemaskin og tørketrommel om det er plass til dette. Alt som kan bety merarbeid og mer utgifter for ny leietager, som for eksempel få rørlegger på plass for å fikse opplegg til vaskemaskin og tørketrommel, kan være nok til at din leilighet ikke blir valgt.

 

– Enkelte utleiere bruker ikke penger på vedlikehold. Min erfaring er at det er viktig å bruke penger på vedlikehold og oppgradering. Gode boforhold gir stabile leietakere som ønsker å bo lenge i utleieboligen, noe som betyr forutsigbare gode leieinntekter. Det virker som folk er mer forsiktig med boliger som er godt vedlikeholdt, sier Mette Wister til E24.

 

Hva du leier ut har også litt å si for hva slags leietagere du ønsker inn i boligen. Skal du ha en hybelleilighet i din egen bolig, er det litt viktig med folk som dere kan komme godt overens med. Det er litt kjipt med store konflikter med leietager når man bor i samme huset. Det blir veldig utrivelig for alle parter. Derfor er det greit å bruke tid på å finne den helt rette leietager for nettopp din bolig. Dette betyr ikke så veldig mye når det er selvstående utleieobjekt ettersom du ikke er i direkte kontakt med leietager mer enn nødvendig. Det viktige er at du får inn leietagere som du kan stole på at betaler leien og sørger for at boligen holdes i god stand.

Fyll ut skjemaet under for gratis uforpliktende tilbud fra en utleiemegler. Artikkelen fortsetter under skjemaet.

Hvem skal få bo der?

Ja, hvem vil du egentlig skal få leie boligen? Du kan jo selvfølgelig si at det kan hvem som helst gjøre. Men ved å legge noen enkle føringer her, kan du sørge for at boligen taler direkte til de du ønsker skal leie den. Ønsker du for eksempel at en bedrift skal leie boligen til pendlerleiligheter, er det enkle grep som kan tas. Sørg for at leiligheten er møblert i enkle, stilfulle møbler i god kvalitet. At den har alt som trengs av lys og en god arbeidsplass. Leiligheten skal være komfortabel og koselig, men ikke for personlig. Det er viktig at leiligheten har alt som trengs av hvitevarer og kjøkkenutstyr, gjerne også hårføner og strykejern. Jo mer fasiliteter du har i leiligheten, jo mer penger har du nemlig sjanse for å få for boligen.

 

Å leie ut til bedrifter eller det offentlige er en god og stabil inntekt. Men alle kan jo ikke satse på det. Det er for eksempel ikke sikkert at leiligheten er mulig å få i en slik stand. Så da må man tenke på hva man kan gjøre med den leiligheten man faktisk har slik at den når den rette leietager?

 

Fleksibilitet er nøkkelen

Det gjelder her som så mange andre plasser. Ønsker du å leie ut leiligheten til god pris og rett leietager, er fleksibilitet en nødvendighet. Noen foretrekker å leie med alt av inventar, mens andre foretrekker helt uten. Du som eier av boligen kan sette inn akkurat det du vil i boligen, men sørg for at du kan være fleksibel med å ta ut og sette inn møbler. Dette skal være noen sitt hjem, det kan være de ønsker å sette sitt preg på det også med valg av møbler.

 

Det er ingen tvil om at en helt fresh leilighet med nymalte vegger og nye overflater er veldig fristende for leietagere. Sørg for å male nøytralt, men stilfullt slik at den appellerer til flest mulig leietagere så du har mange å velge i. Samtidig er det også lettere for dem å sette sitt preg på leiligheten. Jo nyere og finere det ser ut, jo mer kan du i praksis få for boligen, så enkelt er det faktisk. Folk vil gjerne ha et sted hvor de kan trives og hvor de kan bo for en lengre periode selv om livene skulle endre seg underveis.

 

Langtids eller korttidsleie?

Ja, hva foretrekker du? Dette kan både være et økonomisk spørsmål og et spørsmål om hvor mye arbeid du ønsker å legge i det, samt hvor stabil inntekt du ønsker. La oss se på hva som er fordelene på å ha leilighet til langtidsleie først. Det finnes jo en del helt åpenbare. Du kan ha en leieboer i mange år og slipper dermed aberet med å få inn nye folk hele tiden. Det er stabil inntekt så lenge husleien blir betalt. Det er ingen døtid i leietiden annet enn før og etter en leieavtale går ut. Du vil mest sannsynlig ha samme person i boligen over veldig lang tid, og du trenger dermed ikke bekymre deg for mye om hvordan leiligheten behandles. Avtalen krever veldig lite vedlikehold, og du trenger gjøre svært lite på dags/ukebasis ettersom avtalen allerede er på plass.

 

Kortidsleie har selvsagt også en del fordeler, men det er alt etter hvor mye arbeid du er villig til å legge i det. Du kan leie ut boligen på dags, ukes og månedsbasis. Det vanlige er å ha en døgnpris, men at man gjerne gir noen prosentvise avslag om det blir mellom 1 uke og noen måneder. Årsaken til dette er at du selv er spart for masse arbeid og dermed masse utgifter den perioden du faktisk har en leietager, samt du er sikret at det faktisk kommer inn penger, hvilket gjør ting mer forutsigbart for deg. Du bruker også mindre tid og penger på å klargjøre leilighet før leietager kommer, og rydde etter leietager reiser.

Markedsføring er viktig

Her kan man også spare penger om man er bevisst på hva som er god og effektiv markedsføring. Det finnes mange former for gratis markedsføring, og det er andre som man gjerne må betale litt for. Når man skal ha inn leietagere til en lang kontrakt, så er det greit å sette inn annonser god tid i forveien på for eksempel finn.no og sørge for at man er veldig synlig og treffer den delen av befolkningen som man ønsker å ha som leietagere. Man kan legge ut i sosiale medier, slik at man treffer mennesker i omgangskrets som da gjerne deler videre. Dette koster lite men kan være veldig effektivt.

 

Man kan også velge å markedsføre boligen gjennom utleiemeglere. Dette er gunstig ettersom det sparer deg tid og penger. Da vil utleiemegleren ta seg av alt det praktiske og det finansielle rundt leieavtalen, samt markedsføringen i forkant. Med andre ord det er fint lite du trenger å gjøre annet enn å betale dem deler av leiesummen. De kan også komme med gode råd til hvordan du kan få mest mulig for din bolig, så bruk dem for det de er verdt!

 

Når man skal leie ut bolig for korte perioder som dager, uker og måneder, kan det være veldig greit å bruke internett. Det finnes mange sider som for eksempel hotels.com og Airbnb hvor du kan legge ut boligen med bilder, priser og beskrivelse, og de som ønsker å leie kan ta kontakt med deg og avtale. Kostnaden på dette er veldig liten og når du har lagt inn boligen en gang, trenger du ikke gjøre det arbeidet mer. Airbnb har for eksempel muligheter for at leietagere kan legge igjen positiv eller negativ feedback, som du kan bruke i å gjøre din tjeneste desto bedre.

 

Ikke vær redd for å style!

Vi har allerede nevnt at utleieboligene bør være nøytrale slik at det er lett å gjøre den til sin egen for leietageren. Men det betyr ikke at det trenger se kjedelig og livløst ut! Før du skal ta bilder eller presentere leiligheten til eventuelle leietagere, så kan det være lurt å style boligen litt. Det trenger ikke være all verden, men nok til at det kan se litt stilig ut. Vi mennesker dras helst mot lyse fine leiligheter med lyse overflater og med små fine detaljer som man gjerne lett kan gjenskape selv når man flytter inn.

 

Hvis du tar en titt på forskjellige sider på nettet så ser du fort hvor flere utleiere gjerne bommer og det er på bildene av leiligheten. Bare tenk tilbake på når du har vært på jakt etter hus eller leilighet. Har du tatt kontakt med de som ikke har noen bilder, har veldig mørke eller rett og slett veldig dårlige bilder? Mange av oss foretrekker bilder som viser leilighetens potensiale, ikke bilder som viser en toppleilighet på Frogner som et gotisk slott. Her er det bare å kikke rundt på de forskjellige annonsene på finn.no og hos de forskjellige eiendomsmeglerne. Hvilke annonser treffer ditt blikk og hvilke velger du selv å gå inn på?

 

Og så noen små tips på tampen…

Sørg for å bruke god tid når du velger leietager for lange leieavtaler. Ta gjerne kontakt med referanser og sjekk de potensielle leietagerne nøye før du tar avgjørelsen. Når du så har funnet en leietager så skriv en juridisk bindende kontrakt som beskytter både deg og leietager. De fleste bruker Huseiernes landsforbund sin leiekontrakt. Den er enkel og grei å fylle ut. Vær obs på tidsrammene på leiekontrakten. Ønsker du tidsubestemt leiekontrakt eller vil du ha tidsbegrenset? Kontrakten i seg selv skal inneholde hva leiligheten inneholder, hvilke spesielle betingelser som eventuelt stilles og informasjon om husleie og andre eventuelle utgifter.

 

Depositumskonto er et punkt som kan by på problemer i et leieforhold. De som leier ut kan ha visse betingelser for hvor de vil ha pengene plassert og man kan i verste fall miste akkurat den leiligheten om man ikke gjør som huseier ønsker. Om man har kontant depositum så skal det inn på en depositumskonto hvor begge skal stå som ansvarlige. Det betyr at huseier ikke kan forsyne seg av depositumskontoen uten din underskrift. Det finnes også en del andre finansielle ordninger som kan benyttes, som for eksempel bankgaranti for depositum eller garanti i fra NAV. Både som leietager og som utleier, er det lurt å sette seg inn i husleieloven slik at man har oversikt over hvilke plikter man har ovenfor den andre part.

 

Kilde: http://e24.no/privat/eiendom/slik-blir-utleieboligen-loennsom/20372578

 

 

 

Les mer
Annonse

Varsling på mobilen, fjernstyring av boligen, nøkkelløs adgang.. Ny teknologi gir nye muligheter for sikring av boligen. De ulike leverandørene har ulike løsninger og prisene kan variere mye. Nå kan du sammenligne løsninger og priser raskt og enkelt. 

Budstikka (c) 2016. Ansvarlig redaktor: Kjersti Sortland