Alle artikler om
eiendomspriser
Alle artikler om
eiendomspriser
Dag Otter Johansen
Obos-prisene uendret i februar

...men prisene er likevel 22 prosent høyere enn for ett år siden.

BOLIG