Annonsørinnhold

5-minuttersbyen Fornebu

Publisert
27. februar 2018

Nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål i gangavstand; dette er fremtidens Fornebu.

En 5-minuttersby er en betegnelse på fremtidens byutvikling, og betyr nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål; alt innenfor 5 minutters gangavstand fra der de bor.

Med gangavstand til hverdagslivets målpunkter som skole og barnehage, butikk og nærservice, møteplass med kafé, grøntområde og kollektivholdeplass og arbeidsplass, får vi en 5-minuttersby som også kalles en nærhetsby.

5-minuttersbyen Fornebu skal bestå av flere forskjellige typer boliger, og skal passe til et mangfold av beboere. De nye boligprosjektene har et langt større fokus på fellesløsninger og delingsøkonomi. Gjesteleiligheter, arbeidsplasser, forsamlingslokaler, verksted og smøreboder vil være er nye elementer Obos satser på fremover. Den nye byformen reduserer transportbehovet og gjør hverdagen enklere. For samfunnet betyr dette bla. reduserte Co2 utslipp.

En slik fremtidsorientert by vil gi sine beboere et enklere liv, et sosialt liv med tid til familie, venner og det som betyr noe for deg.

Velkommen til fremtiden.

Fremtidens Fornebu

FREMTIDENS FORNEBU: I en 5-minuttersby har du alt du trenger på 5 minutters avstand.

DETTE ER FREMTIDENS FORNEBU

– Vår oppgave er å sikre at utviklingen som skjer i dag er bærekraftig også i fremtiden. En fremtidsrettet utvikling fordrer at vi ser til trender og utvikling i samfunnet og tilrettelegger for fleksible løsninger som kan endres over tid.

Delingsøkonomi er på full fart inn i samfunnet, og Fornebu som nytt område med bolig, sosial infrastruktur, handel, service og arbeidsplasser har alle muligheter til å bli et foregangseksempel på den kompakte 5-minuttersbyen, sier Kristine Seip, adm. dir. i Obos Fornebulandet.

Samfunnet er i stor endring og det som er dagens ønsker og behov er ikke nødvendigvis fremtidens behov.

– Samfunnet har endret seg mye siden de opprinnelige planene for utbygging av Fornebu ble lagt, og rammebetingelsene for utbygging av Fornebu er endret med en ny kommunedelplan, forteller hun.

De nye boligprosjektene har et langt større fokus på fellesløsninger og delingsøkonomi.

– Det er hvordan steder oppleves og brukes av mennesker som avgjør om et boligområde fungerer eller ikke. Gjennomarbeidede planer vil legge grunnlaget for vellykket byutvikling, og vil bidra til god og variert arkitektur, gode og interessante møteplasser hvor mennesker skaper og videreutvikler relasjoner, sier Kristine.

Obos sine fokusområder i den videre utviklingen av Fornebu vil være/er fremtidsrettede prosjekter med fokus på bærekraftige bygg og grønn mobilitet, sambruk og fellesfunksjoner, tilrettelegging for rikt mangfold, gode møteplasser og komplett service- og tjenestetilbud.

Fornebu skal være et godt sted å bo, leve og utfolde seg i generasjoner fremover.

 

5 OM FORNEBU

– Hvordan bruker du Fornebu?

#fornebufolk


Lise Kvilvang (53), Fornebu

– Jeg bruker Kyststien så ofte jeg kan. Her er det merket tur som går langs vannet rundt odden. Vi er et par venninner som ofte går sammen, ved vannet på Fornebu syns vi det er godt å være.

 

 

#fornebufolk

Randi Kvam (73) og Thorleif Skjønsberg (80), Fornebu

– Fornebu ligger godt til i forhold til sjø og bading, men vi savner skiløyper. Nå har vi en fin vinter, tenk om vi å kunne bruke Kyststien om vinteren også. Fornebu har også mange viktige parker, de må vi bevare. Og båtforbindelsen til Oslo ønsker vi oss tilbake, det er så flott å bo her ute og å være i Oslo på et par minutter.

 

#fornebufolk


Cecilie Rignes (40), Fornebu

– Vi er ute hele tiden, vinter som sommer. Vi har sjøen, stranden og båtliv men vi har også fine grøntområder i parken. Å kunne være ute en hel dag er viktig for oss.

 

 

#fornebufolk

Mette Holager Eriksen (29) og Amalie (2 mnd), Lørenskog

– Vi bor ikke på Fornebu, men har vært på Obos sin visningshelg. Mine foreldre har kjøpt her ute, så i dag er vi på besøk og triller i de fine turområdene her. Vi ser en positiv utvikling her, med mange nye og spennende prosjekter på gang. Beliggenheten har mye å si for oss, her bor du utenfor byen men samtidig ikke langt unna.

 

#fornebufolk


Jane (58) og Kristian Bredby (64), Høybråten

– Vi har så smått begynt å tenke på hvordan det ville bli å flytte fra huset vårt til en leilighet. Det er fascinerende å følge utviklingen på Fornebu. Obos har vært flinke til å planlegge en moderne by med moderne bebyggelse. Her er det lys, luft og flotte fellesområder, noe for oss.

 

Alle bilder er tatt av Punkt. Utforsk flere #fornebufolk her.

OBOS FORNEBU, Forneburingen 200, 1364 Fornebu, Tlf.: 02 333