Advarer mot Fossum-utbygging

Publisert
8. oktober 2015

Ruter frykter trafikkaos

Kollektivselskapet Ruter advarer mot trafikkonsekvensene av å bygge boliger på Løvenskiolds industriområde på Fossum.
 
Miljøverndepartementet har satt som klar betingelse at det skal være etablert en god kollektivdekning før området tas i bruk.
 
I kommunens eget planprogram ble dette fulgt opp med at «det skal legges opp til en god kollektivtransport til nærmeste banestasjon og tettsteder og knutepunkter som Sandvika, Lysaker og Oslo».
 
Og det blir vanskelig å få til, mener Ruter i en høringsuttalelse til områdeplanen.

Annonse

– Ikke godt nok

Myndighetenes plan er å gjøre kollektivtransport så tilgjengelig og attraktiv at folk velger den fremfor egen bil – både til Oslo og til Lysaker.
 
Utbyggerne Løvenskiold og Obos har etter møter med Ruter foreslått at det opprettes en ny bussrute mellom Fossum–Eiksmarka–Lysaker og Fornebu for å bedre kollektivdekningen.
De som skal til byen, kan gå av på Eiksmarka og ta T-banen. Det er også foreslått å lage eget kollektivfelt nederst i Fossumveien til ny rundkjøring i Griniveien for å slippe bussen frem.
 
Ifølge høringsuttalelsen fra Ruter er ikke dette godt nok.
Fagsjef Øystein Grov i Ruter viser blant annet til en trafikkanalyse som Norconsult har gjort, som viser at trafikken i Fossumveien vil øke fra 2.750 til 8.800 i snitt per døgn gjennom året – selv etter en kraftig styrking av busstilbudet.
 
Kollektivandelen er beregnet til drøyt 20 prosent.

Flaskehals i Vollsveien

Dersom kravet om god kollektivdekning til Lysaker skal innfris, kommer man ikke utenom Vollsveien.

 

Der står allerede bussene fra Hosle og Østerås og stanger sammen med bilene i rushtiden. Fossumbussen vil havne i den samme køen.

 

– Dette oppfyller ikke Miljøverndepartementets og kommunens egne krav til et godt kollektivtilbud», skriver Ruter i sin uttalelse.

 

Jens Jalland hos Løvenskiold sier om uttalelsen:

 

– Vi registrerer at Ruter aksepterer utbyggingen, slik de også har gjort tidligere, så lenge tilfredsstillende finansiering og fremkommelighet for bussene sikres. Vi vil jobbe videre for å finne gode løsninger på dette.

Denne saken ble første gang publisert på Budstikka.no.