Asker har tomter til 3.000 boliger

Publisert
14. desember 2015

Kommunen kan bygge tusenvis av boliger på egen grunn.

Asker kommune kan bygge opp mot 3.000 boliger på egen grunn.
 
Det betyr at kommunen kan spille en vesentlig mer aktiv rolle på boligmarkedet – hvis politikerne vil.
 
– Kommunen sitter på en stor tomtereserve som egner seg for boligbygging, og kan med dette gå lenger i å styre når og hvordan utbygging skal skje enn hva som er mulig på private eiendommer gjennom plan- og bygningsloven, sier Kristine Andenæs, rådgiver og ansvarlig for arbeidet med kommunens nye boligpolitiske strategi.
 
19. januar havner planen på formannskapets bord. Da skal politikerne ta stilling til om de vil bruke det sterke boligpolitiske virkemiddelet de selv råder over i kraft av kommunens eiendomsportefølje.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 

Annonse

Legges ut for salg

 
Asker kommune har kjøpt mye eiendom over tid, og eier i dag et betydelig antall små og store tomter som kan gi plass til opp mot 3.000 boliger (se kartet).
 
10 villatomter legges ut for salg i desember. Men det er på de store eiendommene kommunen har mulighet til å styre utviklingen og opptre som en sosial boligbygger.
 
Nærmest i tid ligger områder som Føyka/Elvely, der kommunen er deleier, Drengsrud gård, Høn gård og Åmotåsen i Heggedal. Sistnevnte skal selges neste år.
 
Mener foreldre må hjelpe barna inn på boligmarkedet
 

Tomtesalg med særlige vilkår

 
Åmotåsen er forsøkt solgt tidligere, men det ble avlyst på grunn av for lave bud.
 
Nå kan det naturskjønne området ved Røykens grense bli et boligpolitisk pilotprosjekt i Asker.
 
– Her kan det bygges opp mot 150 leiligheter, og vi tenker at 40 prosent av disse bør kunne tilrettelegges som rimeligere boliger for unge i etableringsfasen. Det kan gjøres ved at eiendommen selges til utbygger med særlige vilkår knyttet til leilighetenes størrelse, utforming og pris, sier Andenæs.
 
Politikerne i Asker har bestemt at det skal bygges 350 boliger hvert år i kommuneplanperioden frem til 2026. 50 av disse skal være innen kategorien rimeligere boliger – det vil si boliger med enkel og nøktern standard, som ligger minst 10 prosent under gjennomsnittlig markedspris i området.
 
Rekordfå boliger til salgs i Asker og Bærum 

Rimelig utleieprosjekt

Andre kommunale eiendommer som kan passe for bygging av rimeligere boliger er Føyka/Elvely, Høn, Kodalen ved Gullhella og Liahagen ved Vardåsen.
 
Salg av kommunal eiendom med særlige vilkår er ikke nok alene til å senke terskelen for boligkjøp blant førstegangsetablerere og lavinntektsgrupper i høykostkommunen Asker.
 
– Det kommer en egen sak om å utvikle et rimelig utleieprosjekt for ungdom gjennom Stiftelsen Ungdomsboliger. Vi vurderer også å bruke det kommunalt eide Asker Eiendomsforvaltning AS til å gjennomføre et boligprosjekt for vanskeligstilte. Summen av alt dette skal forhåpentlig vis virke, i kombinasjon med Husbankens låne- og støtteordninger og kommunale virkemidler som husleiestøtte og sosialhjelp, forteller Andenæs.
 
Hun ser ikke for seg at det skal etableres egne «ungdomslandsbyer» rundt om i Asker:
 
– Større felt må ha en variert boligsammensetning, slik at vi unngår segregering. Ved prosjekter med flere enn 150 boliger, har vi foreslått en norm med minst 20 prosent små leiligheter på 30–50 kvadratmeter og minst 20 prosent store leiligheter fra 80 kvadratmeter og oppover.