Bærum har de dyreste hyttene landet

Publisert
21. februar 2017

Ingen fritidsboliger er så dyre som i Bærum.

I løpet av fjoråret ble det tinglyst kjøp av 13 fritidseiendommer i Bærum kommune.
 
Snittsummen er desidert høyest i Norge.

Annonse

Høy kjøpesum

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble tinglyst 13 fritidseiendommer til en samlet verdi av 95.405.000 kroner i Bærum i fjor.
 
I Asker kommune ble det omsatt ti fritidseiendommer for en samlet kjøpesum på 40,7 millioner kroner.
 
I dag kan vi presentere en oversikt for hyttemarkedet i hele Akershus i 2016.
 
Her blir det solgt flest fjellhytter
 

Snittsummen i Bærum

Gjennomsnittlig kjøpesum per hytte i Bærum ble dermed 7.339.000 kroner, mens Asker fikk et snitt på 4.071.000 kroner.
 
Summen i Bærum er nesten 2,5 millioner kroner høyere enn neste kommune på landsoversikten, som er Fredrikstad.
 

Men en må ha i minne at 13 enheter er et svært lite antall, og det er ikke forsvarlig å sammenligne prisutvikling fra år til år når mengden er så liten.
 
Men tallene forteller uansett prisen på de som ble solgt her i fjor – og de forteller oss at det gikk unna en god del attraktive eiendommer i 2016.
 
Gjetter du hvorfor denne hytta er så spesiell
 

Økning i Akershus

Den norske hytten kostet i snitt 1,66 millioner kroner i fjor, noe som er en relativ svak økning på 9.000 kroner. Men utviklingen har vært svært ulik i landets fylker.
 
De klart største økningene fant sted i Akershus og Østfold, med godt over en halv million kroner i vekst på gjennomsnittet. Så mange som ti fylker melder om nedgang i snittsummen.
 
SSB regner selv ut gjennomsnittlige priser per fylke, og for Akershus er det snakk om en snittpris på 2,16 millioner kroner per fritidseiendom.
 
Ås ligger bare 4.000 kroner foran snittet i fylket. De høyeste prisene har Vestfold, med et snitt på 2,57 millioner kroner.
 
Stor hytteutbygging på Norefjell
 

Flere salg = bedre bilde

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Også kjøp av tomt vil være med i statistikken her. SSB understreker at tabellene ikke kan sees på som en faktisk prisstatistikk.
 
– Både størrelse, standard og beliggenhet varierer over tid. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen, poengterer SSB.
 
– De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode, minner byrået om.
 
Bli med inn i denne laftede hyttedrømmen på Hafjell
 
Dess flere omsetninger det er snakk om, dess bedre blir bildet av prisutviklingen og gjennomsnittlig kjøpesum.
 
I statistikken føres både gamle og nye fritidseiendommer – så sant de tinglyses. SSB minner også om at det kan ta en del tid fra en eiendom kjøpes, til den blir tinglyst.
 
Året før var snittprisen i Bærum «bare» på tre millioner kroner (22 kjøp), mens Asker hadde en snittpris på 3,06 millioner kroner i 2015 (åtte kjøp).
 
Les mer på Botrends forside
 
Gi oss gjerne tilbakemelding her, og følg oss på Facebook og Instagram @botrend.no