Dette Bærums-jordet får 350 nye boliger

Publisert
30. november 2015

Bekkestumyra får stort antall boliger og egen barnehage.

De første skissene av hele den planlagte utbyggingen på Bekkestumyra viser masse boliger og trolig en egen barnehage.
 
Skissene er levert inn til kommunen i forbindelse med et arbeidsmøte mellom grunneiere og administrasjonen.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 
Den største grunneieren er Haslum-familien, representert ved Kristian Haslum og sønnen Herbjørn Haslum, og de er i ferd med å opprette selskapet Bekkestumyra AS.
 

Satt av til vei

 
Opprinnelig var det planlagt et større veianlegg over myra, og flere hus ville gått med. Men disse planene ble droppet.
 
– Etter dette så grunneier for seg at det skulle bygges eneboliger på Bekkestumyra, men nå ønsker kommunen å bygge tettere nær kollektivknutepunkter. Det er gangavstand til både Gjønnes og Bekkestua stasjoner. Med de signalene vi nå får fra kommunen, kan dette innebære blokkbebyggelse i en eller annen form, sier arkitekt Arne Sunde hos Spor Arkitekter.
 
Tusenvis av nye boliger på Fornebu

Annonse

Stort område

 
Hele utbyggingsområdet er på 33 mål, og ligger på jordet mellom t-banelinjen og Frøytunveien og Kleivveien. Ifølge Sunde er det skissert bebyggelse i ulik høyde, og med noen bygninger opp til seks etasjer.
 
– Totalt, samlet for alle arealene, kan det fort bli 350 boliger, men hva dette ender med vil være opp til Bærum kommunes politikere, sier han.
 
I tillegg til Haslum-familien, så eier selskapet Vedal 4,4 mål og Bærum kommune nesten seks mål.
 
– Vi ønsker foreløpig ikke å kommentere prosessen, sier Line H. Fielding hos utbyggeren i Frøytunveien, Vedal.
 
Kraftig vekst i salg av nyboliger
 

Syv etasjer

 
Lund + Slaatto arkitekter har allerede laget tegninger av hvordan leilighetene i Frøytunveien, nærmest Bekkestua senter, vil bli seende ut. 
 
Tegningene viser leiligheter fordelt på fire bygg. Bygget nærmest T-banen er tegnet som en blokk med syv etasjer, to med seks etasjer og én med fem etasjer.
 
Utbygger Vedal ønsker ikke å offentliggjøre tegningene i Budstikka, men de ligger allerede ute på arkitektselskapets hjemmesider (se faksimile under og link over).
 
Gjelsten har nytt boligprosjekt på Lilleaker
 
Haslum og Vedal skal først lage en felles prinsipplan, før de lager detaljplaner for sine eiendommer. Utbyggingen ligger vel å merke et stykke frem: I tilfelle må den nye skolen på Ballerud stå ferdig først. Det skjer trolig i 2023.

Flere boliger tegnet inn

 
På illustrasjonen er det også tegnet inn nye boliger på østsiden av Frøytunveien. Dette er området hvor boligeierne selv foreslo utbygging tidligere i høst. Årsaken er at boligeierne føler at de kommer for nært innpå utbyggingen i Frøytunveien.
 
Boligeierne skal imidlertid ikke ha blitt kontaktet av noen utbyggere etter utspillet de hadde. I referatet fra arbeidsmøtet står det at disse boligene bør bli et tema i planene.
 
– Dere frykter ikke at kommunen heller vil bygge massivt på begge sider av Frøytunveien og spare selve Bekkestumyra?
 
– Rive 20 villaer og spare jordet? Nei, det har jeg ikke noe tro på. Det ligger veldig godt til rette for å bygge boliger på jordet, mener han.
 
Kommunen planlegger også å bygge tilpassede boliger på området.
 
Denne saken ble første gang publisert i Budstikka