Beste salgskvartal for Selvaag Bolig

Publisert
19. mai 2016

Sterke kvartalstall for boligprodusenten.

Selvaag Bolig la torsdag ut ferske kvartallstall.
 
Første kvartal er det beste salgskvartalet i selskapets historie, med tidenes høyeste verdi på solgte boliger, lyder meldingen fra Selvaag Bolig ASA.
 
Den rekordhøye verdien av solgte boliger er på 1056 millioner kroner. 
 
– Målt i verdi var dette det beste salgskvartalet i selskapets historie. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering vil dette gi sterke resultater på sikt. Gjennomsnittsprisen på solgte boliger har økt, og det er svært god lønnsomhet i prosjektene, sier administrerende direktør Baard Schumann.
 
Botrend  gir deg det siste innen  eiendomsnyheter  i Stor-Oslo. 
 

Annonse

Solgte for 5 milliarder

 
Selvaag Bolig igangsatte bygging av 230 boliger i løpet av kvartalet. ned fra 284 samme periode i fjor.
 
Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1.386 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 5 milliarder kroner.
 
Selskapet hadde 58 ferdigstilte boliger som ikke var solgt. Ved utgangen av kvartalet var 80 prosent av boligene som er under bygging solgt.

 

179 boliger ble overlevert til kjøper, ned fra 224.
 

– Alle igangsettelsene dette kvartalet var i Oslo-området der vi har opparbeidet oss en svært sterk posisjon. Vi har sterk tro på dette markedet fremover. Etterspørselen er svært høy, tilbudet er lavt og det reguleres for få boligtomter. Av de om lag 1 000 nye boligene som er til salgs i Oslo nå, har Selvaag Bolig en andel på om lag 30 prosent. Markedsutsiktene er også positive i Bergen og Trondheim, sier Schumann.
 

Svakere resultat før skatt

 
 
Driftsinntekter er på 624 millioner kroner, dette er ned fra 756 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.
 
Flere nyboligprosjekter i Asker og Bærum har også solgt godt det siste året. 
 
I prosjektet Skallumhagen, mellom Stabekk og Bekkestua,  solgte DNB Eiendom   12 boliger før de kom på markedet
 
Boligprosjektet  Vøyen Hageby  har hatt så stor pågang fra interessenter, at  meglerkontoret nå velger å fremskynde salget. 
 
Få boliger gir solid prisvekst
 
Selvaag Bolig har nå planer om  den største utbyggingen i Asker   siden 60-tallet, der de vil bygge luksuslandsbyer  med egne trimrom, kafeer og servicetilbud for beboerne. 
 
 
Baard Schumann uttalte til Botrend i forbindelse med salget rundt  Kilenkollen-prosjektet   på  Fornebu , at Bærum er et attraktivt område for nordmenn å bosette seg i.
 
–  Stor-Oslo er av de raskest voksende hovedstadsområdene i hele Europa. Det betyr at det er et enormt behov for nye boliger og at det må bygges mye mer enn i dag for å kunne møte behovet.  Sammen med Oslo, er Bærum rett og slett den mest attraktive kommunen å bosette seg i, sier administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann til Botrend.
 
 

Behov for flere boliger

 
Nyboligsalget går svært godt i Norge akkurat nå. 
 
Samfunnsøkonomisk analyse   publiserte i april en analyse over solgte boliger på Østlandet.  Den viser at det fra midten av februar er det solgt 1.845 nye boliger på Østlandet. 
 
Det er 13 prosent flere enn både sist tomånedersperiode og samme periode i fjor.
 
Det har vært en enorm prisstigning på eneboliger i Asker og Bærum de siste årene,  og det er et stort behov for flere eneboliger på markedet.
 
– Den sterke prisutviklingen i Oslo-området gir grunn til bekymring. Vi oppfordrer Oslo og de omliggende kommunene til å ha boligbygging øverst på dagsorden. Det er behov for fortgang i reguleringsprosessene for å få økt tilbudssiden, uttalte administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer nylig.
 
Lokale meglere har utdypet til Botrend  situasjonen rundt det  lave utbudet på boligmarkedet  over en lengre periode.
 
– Skal prisene dempes, må det enda flere boliger ut, og det bør settes inn tiltak for å få opp tilbudet, sier markedsområdelederen i DNB Eiendom Asker og Bærum, Gro Kirckhoff. 
 
– Normalt legges det ut mange boliger for salg fram mot juni, og prisene vil da flate noe ut. Det gjelder normalt for våre bygder også. Akkurat nå er det betraktelig færre boliger for salg Asker og Bærum sammenlignet med samme tid i fjor. Det er flere kjøpere enn selgere i overskuelig fremtid, og vi kan forvente fortsatt prisstigning, sier markedsområdelederen i DNB Eiendom. 
 
Tips eller tilbakemelding? Send oss en e-post.
 
Les flere saker på Botrends forside her.