Boliger i Bærum må vente på skoler

Publisert
23. november 2015

Mangel på skoleplasser setter boligbygging på vent.

Utbyggerne står klare og boligbehovet vil øke. Men mangel på skolekapasitet setter mange boligprosjekter på vent i Bærum.
 
I Snoveien på Høvik, et steinkast fra jernbanestasjonen, står Johan Christian Borchgrevink klar med utbyggingsplaner på eiendommen hvor han selv bor i dag.
 
– Vi har planlagt med 165 leiligheter, og hadde håpet å ha dem ferdige til de 250 som mister boligen sin i forbindelse med E18-utbyggingen. Det vil skje i 2018/2019. De trenger et botilbud i nærområdet, for det er jo ikke så mange boliger som omsettes på Høvik, mener Borchgrevink.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 

Møtte kommunen

 
I september hadde de møte med kommunen, etter at den ti mål store tomten hans ble tatt inn som utbyggingsområde i den nye kommuneplanen i juni.
 
– Jeg ble overrasket, sier han.
 
Kommunen opplyste nemlig at både hans utbygging og utbyggingen av 70 boliger i Gamle Ringeriksvei på Bekkestua må vente til etter at Ballerud skole er på plass. Den skal etter planen stå ferdig først i 2023.
 
Det betyr flere års utsettelse for planene.

Flere på vent

 
Og dette er ikke de eneste boligprosjektene som blir satt på vent. Hundrevis av boliger blir skjøvet frem i tid fordi skolekapasiteten mangler.
 
– Har du et anslag på hvor mange prosjekter som må vente på skoleutbygging?
 
– Jeg vil si at det er snakk om mange, sier reguleringssjef Kjell Seberg i Bærum kommune.
 
– Flere enn ti prosjekter?
 
– Ja, det er mer enn ti, fastslår Seberg.
 
Kraftig vekst i salg av nyboliger
 
Han påpeker at det er svært kostbart å bygge nye skoler, og at utbyggingene av skole på Ballerud (2023) og i Sandvika (2024) er planlagt på lang sikt.
 
– Blir det vurdert å forsere skoleutbyggingen?
 
– Det blir et tema, men det er jo koblet opp mot kommunens langtidsbudsjett, for det er store investeringer. I skolebehovsanalysen som er ute på høring, prioriteter vi trekanten Bekkestua-Høvik-Stabekk med bygging av Ballerud skole og Sandvika-området med ny skole der. Dette er to deler av Bærum som har mange områder satt av til boligbygging i den nye kommuneplanen, sier Seberg.
 
Flere boliger kuppes før visning

Annonse

Mangler kapasitet

 
Men manglende barneskolekapasitet er også et problem på Eiksmarka, Jong, Emma Hjorth, Skui og Haslum. Også her vil boligprosjekter risikere å måtte vente.
 
Seberg er imidlertid ikke helt enig med Borchgrevink om at hans prosjekt er i nærområdet for dem som blir berørt av E18-utbyggingen.
 
– De tilhører i stor grad Lysaker krets, og vil dermed uansett måtte flytte bort fra det nærområdet. Men det er jo selvsagt også et definisjonsspørsmål hva som oppfattes som nærområdet, mener Seberg.
 
– Det er klart at det er et behov for boliger, men vår holdning er at det er skolekapasiteten som styrer. Det vil til enhver tid være ledige boliger i markedet som vil kunne dekke behovet for dem som må flytte på grunn av ny E18, tror reguleringssjefen.
 
Denne saken ble første gang publisert i Budstikka.