Boligsalgsrapporter – hvor går veien videre?

Publisert
17. juni 2016

Les innlegget fra Boligdama – Botrends nye blogger.

Jeg heter Trude Larsen og har fått æren av å blogge for Botrend om bolig og boligmarkedet sett fra kjøpers synsvinkel. 
 
Ambisjonen er å gi deg nyttige tips og råd om boligkjøp og dele de gode historiene  med deg, og her på  Boligdama.no  kan du finne flere innlegg. 
I 2014 startet jeg opp med Boligkjøpsmegling AS for å hjelpe kjøperne på boligmarkedet. 
 
I den forbindelse fikk jeg støtte fra Innovasjon Norge til å gjennomføre en markedsundersøkelse.  Undersøkelsen viste at potensielle boligkjøpere er usikre på en rekke faktorer i boligkjøpsprossen.
Å vurdere boligens tekniske standard er aller vanskeligst.
 
53% av respondentene svarte at det å vurdere boligens tekniske standard er det aller vanskeligste når man skal kjøpe bolig. 
 
For så vidt ikke så overraskende svar, da vi vet at de aller fleste klager i forbindelse med boligsalg dreier seg om skjulte feil og mangler.

Hvorfor så sparsom dokumentasjon ?

 
I dagens system for boligsalg, i alle fall i Østlandsområdet,  får boligkjøperne sparsomme opplysninger om boligens tekniske standard.  
 
Selger og megler er pliktig til å opplyse om spesielle forhold i egenerklæring og salgsoppgave. Ved siden av dette har vi verditaksten som er meget begrenset i sitt innhold og full av forbehold.

Forsøk på å innføre obligatorisk boligsalgsrapport falt i fisk.
 
Eiendomsmeglerbransjen og takstbransjen har lenge arbeidet sammen for å utarbeide en felles boligsalgsrapport.  
 
I 2015 ble det fremmet forslag om at denne skulle gjøres obligatorisk ved alle boligsalg.  Men da Finanstilsynet kom frem til at det ikke var juridisk hjemmel for å kreve at selger skal “kjøpe” en slik rapport som vil kunne koste fra kr 10.000 til kr 20.000, ble det besluttet å gjøre ordningen frivillig.

Annonse

 
Siden har det skjedd svært lite og boligsalgsrapporter blir i liten grad benyttet. 
 
Eiendomsmeglerne har ikke vært særlig pågående i forhold til anbefale kjøp av en slik rapport til sine oppdragsgivere:  Boligselgerne. 
 
De har mest sannsynlig prioritert å selge inn markedsføringsprodukter.  Boligsalgsrapporten taper i konkurransen når alle andre kostnader ved et boligsalg, blant annet meglers honorar, skal betales.

Vekk med taksten – inn med boligsalgsrapporten?

 
Vel – noe har skjedd. For et par måneder siden meldte toneangivende Oslo-meglere at de ønsket å kutte ut verditakst fra takstmannen. 
 
Meglerne er best på prisvurdering, takstmannen er best på vurdering av teknisk tilstand, er argumentet.  Istedenfor verditakst fra takstmann skal kjøperne få boligsalgsrapporter ble det lovet.  Jeg ser at noen har begynt å praktisere dette og oppgir kun prisantydning fra megler i sine boligannonser.
 
Det blir spennende å se om dette er det eneste tiltaket som blir innført,  og at selve boligsalgsrapportene lar vente på seg.

Det har nemlig nettopp kommet frem at eiendomsmeglerne jobber sammen med takstbransjen for å forbedre de fremlagte forslag til boligsalgsrapporter ytterligere.  De foreslåtte rapporter skal angivelig være for uoversiktlige og ha for mange punkter som er egnet til å skremme kjøperne.  Avkryssingspunktene gjør at kjøperne begynner å tenke på ekle ting som at det kan være skjulte feil og mangler i boligen.

Vi kommer sent herr konsul, men vi kommer godt!

 
Dette ordtaket har fulgt meg siden jeg så på Skipper Worse i svart hvitt i Fjernsynsteateret. 
 
Veldig godt å ta frem når man synes ting går alt for tregt. I denne saken har uhyre viktig informasjon blitt underslått potensielle boligkjøpere i alt for lang tid, mye på grunn av profesjonshensyn og juridiske uklarheter

Vi får håpe at de gode boligsalgsrapportene kommer veldig snart.
 
Det er på tide at aktuelle aktører sørger for å skape den tryggheten som et flertall av boligkjøperne etterlyser.  Jeg lover å følge med på utviklingen.
 
 
Trude Larsen driver selskapet Boligkjøpsmegling AS og skriver om boligmarkedet på sin blogg Boligdama.no og her på  Botrend.
 
Hun har over 30 års erfaring på boligmarkedet på Østlandet, og er utdannet eiendomsmegler. 
 
Les flere saker på Botrends forside her.