Boligtaket på Fornebu nesten nådd

Publisert
30. september 2016

Fornebu kan få opptil 11.000 boliger.

Telenors planer om å bygge opptil 550 leiligheter på eiendommen sin betyr at  Fornebu nå stanger i taket rådmannen har satt på 11.000 boliger i arbeidet med å revidere kommunedelplanen (KDP2) for området.
 
Les også: Her vil de bygge 550 nye leiligheter
 
Hvis de fire største grunneierne får grønt lys for byggeønskene sine, vil boligtallet øke fra 6.300, som er vedtatt i dag, til 10.750.
 
Her kan du lese flere boligsaker fra Fornebu. 

Annonse

Over 26.000 innbyggere?

Byggeplanene betyr at innbyggertallet i den fremtidige Fornebu-byen vil øke fra de planlagte 15.000 til over 26.000, hvis Telenors faktor på 2,4 mennesker per bolig legges til grunn. Her er kort om de planene som er kjent fra tidligere:
 

  • Obos Fornebulandet kan ende opp med å bygge svært mange flere boliger enn opprinnelig planlagt – opp fra 4.750 til 7.750 boliger

 

  • Grunneierne på det store Koksa-området, KLP Eiendom og Koksa Eiendom, ønsker å bygge opptil 2.500 leiligheter og 5.000 arbeidsplasser i et bymiljø med mye handel og service.

 

  • Aker Fornebuporten har 450 leiligheter ferdig bygd og under oppføring. Selskapet mener å sitte på en ekstra byggereserve på om lag 300 leiligheter og næringsareal for opptil 10.000 arbeidsplasser. De ønsker også å bygge et høyhus på 140 meter.

 
Her jaktes de dyreste eiendommene
 

Sterk befolkningsvekst

Bakteppet for grunneiernes ønsker om økt utbygging er den sterke befolkningsveksten i Oslo-regionen, sammen med behovet for å skaffe økt passasjergrunnlag rundt stasjonene til Fornebubanen.
 
Grunneierne er villige til å bidra til finansieringen av det sterkt forsinkede og kostbare samferdselsprosjektet – mot at de får bygge mer på eiendommene sine.
 
Les flere saker på Botrends forside her.