Bygger sine første boliger i Asker

Publisert
18. januar 2016

– Vi forventer stor interesse, sier Obos Nye Hjem-sjef.

Mens Asker og Bærum Boligbyggelag ikke har bygget en eneste bolig på over ett år, har Obos bygd hundrevis.
 
Nå forbereder de sine første boligsalg i Asker.
 
Har du tips til Botrend-redaksjonen – send oss en e-post her.
 
Tidlig i april, rett etter påske, kaller Obos inn medlemmene sine til salgsmøte for første byggetrinn i Søndre Bondi Terrasse – 66 leiligheter fordelt på seks bygg i fire og fem etasjer med utsyn over Bondivannet.
 
– Vi forventer stor interesse for dette prosjektet, som er vårt første i Asker. Det er stort behov for nye boliger i denne kommunen, sier administrerende direktør i Obos Nye Hjem AS, Jon-Erik Lunøe.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 

Annonse

Byggeklart på Søndre Bondi

 
Sammen med lederen for Obos Eiendomsforvaltning i Asker og Bærum, Vollen-mannen Tor Kjetil Dedekam Pederssen, og Inger Hardmo, leder for medlemsavdelingen i Obos, vasser Lunøe frem i det snødekte skogbeltet langs hagen til bevaringsverdige Søndre Bondi gård.
 
Obos selger unna på Storøya
 
Planleggingen av Søndre Bondi Terrasse, der Obos har kjøpt seg inn hos grunneier Pals Eiendom, har nok gått under radaren for mange i Asker.
 
 
Men prosjektet er klart for utbygging. Den 10 mål store tomten øverst i skråningen mot Bondivannet er ferdig regulert, og rammetillatelse er gitt for oppføring av boligene.
 
Skal du på visning? Da må du lese dette.
 
– Vi håper på byggestart til høsten, og da med innflytting våren 2018, opplyser Lunøe.
 
Eiendommen ligger 1 kilometers gangavstand fra Asker sentrum via Fredtunveien.
 
– Adkomsten blir i nord via Bondilia, som i dag fører frem til gårdstunet på Søndre Bondi. Vi forlenger denne sørover, rundt på nedsiden av hagen og inn i et underjordisk parkeringsanlegg med minimum 66 p-plasser, sykkelplasser og sportsboder, sier Lunøe.
 
Mindre enn 100 meter sør for adkomstveien til Søndre Bondi Terrasse ligger Kunstnerlia. Der har Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) lenge jobbet for å få bygge 100 nye leiligheter i forlengelsen av Bondistranda – så langt uten resultat. Årsaken er en langvarig konflikt om nettopp adkomstvei til de nye boligene.
 
Barnefamilier i budkamp på Haslum 

– Utfordrende, sier ABBL

ABBL-sjef Erling Rein kommenterer dette slik:
 
– Vi har tidligere samarbeidet med Pals om et adkomstalternativ til Kunstnerlia via Bondilia, og ble ikke oppmerksom på at de har inngått samarbeid med Obos før vi leste om det i et blad. Jeg synes det er utfordrende at de bruker kapitalmakt for å kjøpe seg inn i markedet, samtidig som kommunens litt restriktive holdning ved utbygging av nye boligprosjekter blir et konkurransehinder for oss.
 
Kunstnerlia er for øvrig ikke det eneste byggeprosjektet ABBL sliter med å få realisert. Boligbyggelaget har ikke bygd en eneste ny bolig siden 2014.
 
Dette kjennetegner boligkjøpere i Asker og Bærum 
 
– 2015 ble et tomt år for oss, dessverre. Men i år løsner det igjen, og i 2017 går vi i gang med enda flere prosjekter, sier Rein.
 
Obos har nå passert ABBL målt i antall medlemmer i Asker og Bærum med 18.200 mot 16.900.
 
Flere enn hver tredje Obos-bolig ble solgt med forkjøpsrett i fjor, og medlemmene kan få førsterett til flere tilbud.
 
– Vi er aktivt på utkikk etter aktuelle prosjekter i Asker og Bærum, primært innenfor 1 kilometers radius rundt kollektivknutepunktene, sier Jon-Erik Lunøe.
 
Foreldre bør hjelpe unge i boligmarkedet