– Det bygges for få boliger

Publisert
14. desember 2015

Norge trenger 37.000 nye boliger, i følge Boligprodusentenes forening.

Boligstatistikken for november 2015 viser at det bygges for få boliger på landsbasis, sammenlignet med befolkningsveksten. 
 
I Oslo bygges det minst i forhold til veksten.
 
– Oslo er hovedproblemet. Her bygges det altfor få boliger sammenlignet med befolkningsveksten. Kommunen trenger opptil 7.000 boliger hvert år, men det bygges bare 3.000. Det er hovedårsaken til den sterke prisveksten vi har i Oslo, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til NTB.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 

Økning i Akershus

 
Boligstatistikken for november 2015 ble presentert mandag. 
 
– Vi trenger 37.000 boliger i Norge ut fra befolkningsveksten. Og vi bygger nå 30.000. I Buskerud, Østfold og Hordaland bygges det også for lite boliger, sier Per Jæger.
 
Rykkinn-småbruk solgt for én million over takst
 
Dette er Asker og Bærums eiendomskonger
 
I Akershus har det vært en økning på 110 prosent hittil i år, mens Rogaland viser en tilbakegang på 20 prosent.
 
– I Akershus bygges 5.500 boliger akkurat nå. Så det bygges flere enn det er akutt behov for. Men dersom vi slår sammen tallene fra Oslo og Akershus så bygges det altfor få boliger, understreker Jæger.
 
Selv om det bygges for få boliger sammenlignet med befolkningsveksten, er det på landsbasis en økning i påbegynt boligbygging på 15 prosent sammenlignet med november i fjor.
 
Asker har tomter til 3.000 boliger

Annonse