Er boligsalg uten megler bra for kjøperne?

Publisert
5. august 2016

Les Boligdamas tips til kjøper når selger selv står for salget.

Forbrukerombudet har i sommer gjennom Dagens Næringsliv vært på banen vedrørende det økende tilbud av “selg selv” tjenester, som nå også tilbys gjennom aktører i eiendomsmeglerbransjen selv.
 
Det manes til ansvarlighet hos selgerne.  
 
Men hva vil endrede salgsmetoder ha å si for kjøper?

Annonse

 

Kjøpers undersøkelsesplikt ved økt selvsalg

 
Selgerens opplysningsplikt omhandles i den såkalte “Avhendingsloven”.  I denne er det også  et krav til kjøper som ikke må glemmes – nemlig kjøpers undersøkelsesplikt.
 
Forbrukerombudet har tidligere vært en varm tilhenger av “selge selv tjenester” fordi dette kan spare forbrukerne for mye penger i form av redusert meglerhonorar.  
 
Nå retter de en advarende pekefinger til landets boligselgere: 
 
“Husk at når dere selger selv, må dere være klar over det selvstendige ansvaret dere vil ha i forhold til å gi alle relevante opplysninger.  
 
Glem heller ikke hvilke konsekvenser villedende opplysninger kan få  i forhold til eventuelle mangler med boligen og påfølgende erstatningskrav”.  
 
Her har meglerne vært en ekstra sikkerhetsventil, selv om vi også ser eksempler på at de kan svikte sin omsorgsplikt.
 
Les mine råd for hvordan du forbereder deg til visninger
 

 
Dersom det blir mer vanlig at boliger blir solgt uten eiendomsmeglers medvirkning, vil kjøpers undersøkelsesplikt etter min oppfatning kunne bli enda viktigere av to årsaker:
 
 

  • Du  kan ikke være sikker på at selger kjenner til opplysningsplikten og dermed passer på å få med seg alle viktige opplysninger
  • Dersom det er feil og mangler ved boligen, er det kun en part å rette krav mot for manglende eller villedende opplysninger

 
Har du lyst til å kjøpe en bolig som selges uten eiendomsmegler, skal du i utgangspunktet ikke være redd for å gjøre dette.
 
Og –  blir andelen som selges privat betydelig, har du i realiteten kanskje ikke noe valg dersom du skal få den boligen du ønsker deg.
 
Les hva jeg mener om stigende boligpriser
 

 

Skal forbrukerne overta de profesjonelles rolle?

 
Forbrukerombudets henstilling til boligselgere som vil selge selv indikerer at kompetansen hos forbrukerne må heves opp mot et profesjonelt nivå.  
 
Hvis ikke vil vi kunne se en økt mengde tvistesaker.
 
Etter min mening er dette en betimelig påminnelse.  
 
De som føler seg kompetent til å utføre salg og kjøp på egen hånd må selvsagt ha mulighet til dette.  
 
Men det er viktig å huske på at digitale løsninger i seg selv ikke vil gjøre selve boligmarkedet og valgene du skal ta mindre komplisert.
 
Her kan du lese flere saker om boligprisutviklingen
 

Annonse

Et balansert boligmarked – mitt drømmescenario

Mitt drømmescenario er at selger, som eiendomsmegler sin kunde, får sin bit av kaka i form av redusert meglerhonorar når tjenestene blir digitalisert og effektivisert.
 
Og – at folk som er i kjøperposisjon, ser det som naturlig å engasjere en egen kjøpsmegler.
 
Slik får vi et balansert boligmarked for både kjøper og selger.