Etterlyser strategi om boligbygging

Publisert
14. februar 2016

Øye i Prognosesenteret mener boligbygging i Oslo er ute av sporet.

 
– Politikerne i Oslo må tenke fem til ti år fremover og kort ned saksbehandlingstiden, slik at det går kortere tid mellom planlagt bygging og byggestart. Da vil boliginvestorene våge og bygge mer. I dag savner jeg en klar strategi. Boligbygging i Oslo er helt ute av sporet, sier partner i Prognosesenteret Bjørn-Erik Øye til Dagens Næringsliv. 
 
Nylig la Boligprodusentenes forening frem tallene over nyboligsalget i januar i år. 
 
Statistikken viser at nyboligsalget falt med tre prosent i januar, sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
Igangsetting økte med 16 prosent i samme periode. 
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 
Kraftig vekst i salget av nyboliger

Annonse

For få boliger

 
Flere eksperter har lenge påpekt at det bygges for få boliger i Stor-Oslo. 
 
Oslo er hovedproblemet. Her bygges det altfor få boliger sammenlignet med befolkningsveksten. Kommunen trenger opptil 7.000 boliger hvert år, men det bygges bare 3.000. Det er hovedårsaken til den sterke prisveksten vi har i Oslo, uttalte administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til NTB mot slutten av 2015.
 
Det har vært 20 år med prisfest
 
Både Jæger og Øye viser til samme tendens fremdeles.
 
– Man må få opp farten i hele kjeden. Når man får dette etterslepet år etter år, blir det veldig stort over tid. Det legger et stort trykk på prisene og styrer sammensetningen av befolkningen, sier Øye til DN. 

Må unngå boligkrise

 
I januar ba Jæger i Boligprodusentenes forening om at det settes ned et utvalgt for å unngå boligkrise. 
 
–  Det er et tankekors at det ble igangsatt flere boliger i Rogaland enn i Oslo i 2015 til tross for nedgangen i oljebransjen, sa han i januar.
 
Bjørn-Erik Øye kommer med en kraftsalve mot de over 60 år:
 
– Når gamle gubber på 60 år sier at det ikke er noen menneskerett å bo i Oslo, da får jeg lyst til å si: Flytt sjæl! Slik boligpolitikken i Oslo er nå, får vi en skjev sammensetning av befolkningen, sier han til DN. 
 
Skal du på visning? Da må du lese dette.
 
Større prisvekst enn ellers i landet

Annonse