Fortsatt prisvekst i 2017

Publisert
9. desember 2016

Eiendom Norge spår tosifret prisvekst i boligmarkedet neste år.

Eiendom Norge spår en prisoppgang på 9-11 prosent for det norske boligmarkedet neste år. 
 
I Oslo vil den ligge på 10-12 prosent, anslår bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetakene. De baserer sine antagelser på de gjennomsnittlige boligprisene i 2016 som har vært alt annet enn normale. Les den siste boligprisstatistikken her.
 
– Som i 2016 forventer vi at Oslo og omkringliggende områder vil ha en sterkere vekst enn landet for øvrig. Det er fremdeles svært få boliger for salg i hovedstaden, og man har over flere år ikke klart å møte den sterke befolkningsveksten med tilstrekkelig boligbygging, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.
 
Han legger til at boligbyggingen har tatt seg opp i inneværende år, og at de derfor forventer noe mindre press i hovedstadens boligmarked neste år.
 
Kommersiell tjeneste: Se hvilke boliger som er til salgs her
 

Forventer mindre regionale forskjeller

Boligmarkedet i 2016 har vært preget av store regionale forskjeller. Østlandet har vært en «versting» hva gjelder høye priser, mens utbudet har vært vesentlig bedre på Sør- og Vestlandet. Dette vil imidlertid snu neste år.
 
– Vi forventer en sterk prisvekst de første månedene i 2017, mens markedet utover året vil følge en mer normal utvikling med utflating i prisutviklingen i sommermånedene og en mindre prisnedgang på slutten av året. Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier Dreyer.
 
Det legges til grunn at tilbudssiden vil normalisere seg i større deler av landet, noe som vil dempe prisveksten. Hovedårsaken er en ferdigstillelese av flere boligprosjekter i de store byene i løpet av 2017.
 
Boligprisstatistikken måned for måned i 2016 får du her
 
 

Annonse

Få flere nyheter fra eiendomsmarkedet

 

Bommet på fjorårets prognoser

I fjor ble de negative utsiktene for norsk økonomi overvurdert. Eiendom Norge bommet derfor på deler av sin prognose for inneværende år. Nå er det en større grad av forutsigbarhet hva gjelder neste år, og derfor knyttes det mindre usikkerhet til viktige drivere for boligmarkedet som rentenivå og arbeidsledighet.
 
– Men en av de største usikkerhetsfaktorene er hva finansminister Siv Jensen gjør med boliglånforskriften, og hvordan eventuelle innstramninger i denne vil virke på boligmarkedet. Historisk erfaring viser at kredittkortsiden er den viktigste årsaken til brå skift i boligmarkedene, sier Christian Vammervold Dreyer.
 
Les flere saker på Botrends forside.
 
Kontakt oss her, og følg oss på Facebook og Instagram under Botrend.no.