Fraråder riving av Tones «Villa Solum»

Publisert
10. februar 2016

Kulturvernavdelingen fraråder riving av millionvillaen på Blommenholm.

I et notat til Bærum kommune frårader kulturvernavdelingen at Tone Damli og Markus Foss river millionvillaen de har kjøpt på Blommenholm.
 
Siden Tone Damli og Markus Foss kjøpte «Villa Solum» på Blommenholm i fjor har det versert flere rykter om hva paret vil gjøre med huset – og tomten.
 
Paret ga nesten 9,5 millioner kroner for villaen, og meningen var å rehabilitere det og pusse opp. Etterhvert kom det frem at Boligen fra 1924 viste seg å være i så dårlig stand at paret ønsker å jevne det med jorden for å bygge en helt ny bolig på tomten.
 
Det vil ikke kulturvernavdelingen i Bærum kommune anbefale dem å gjøre.
 
«Vår erfaring er at selv når et forfall er kommet langt er det mulig å rehabilitere bygninger», skriver Ingunn Stuvøy, fagansvarlig for kulturvern i kommunen.

Vil bygge ferdighus

I dokumenter oversendt Bærum kommune går det frem at Tone Damli og Markus Foss vil sette opp et ferdighus, signert BoligPartner.
 
Ferdihuset er på 300 kvadratmeter og kjennetegnes først og fremst med en stor hall med 5,2 meters takhøyde og to trappeløp som smelter sammen i et galleri i andre etasje, skriver husprodusenten på sine hjemmesider.
 
Tone Damli og Markus Foss har i en forhåndskonferanse med kommunen også luftet forslag om deling av tomten.
 
Ifølge VG mottok samboerparet Damli og Foss tidlig i prosessen anonyme naboprotester mot rivingen av det gamle huset på Blommenholm.

Anbefaler ny vurdering

«Kulturvern er generelt skeptisk til hagefortetting og kan ikke se at det er i overensstemmelse med politiske føringer for fortetting nær knutepunkt. En oppdeling av tomten i to enheter er en hagefortetting som er uheldig for tomtestrukturen i dette særpregede villaområdet», skriver Stuvøy i sitt notat.
 
Istedet anbefaler kulturvernavdelingen at Tone Damli og Markus Foss ber om tilstandsvurdering av en taktsmann som er kjent med antikvariske prinsipper for det eksisterende huset.
 
«Kulturvern kan være behjelpelig med navn på dyktige fagpersoner som kan kontaktes», skriver Stuvøy.
 
Ingunn Stuvøy i Bærum kommune sier hun står hun for det hun skriver, men presiserer at det ikke er kommet noen byggesak ennå.
 
– Vi er en høringsinstans. Foreløpig er vi i starfasen av prosjektet, sier Stuvøy.
 
Denne saken ble først publisert i Budstikka.
 
Les flere saker på forsiden av Botrend her.