Gjeld og boligpriser på historisk høyt nivå

Publisert
10. november 2015

Gjelden fortsetter å stige til tross for økonomisk usikkerhet, viser rapport.

Tirsdag denne uken la Finanstilsynet frem rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2015». Den viser at norsk økonomi er preget av oljeprisfallet og lave renter.
 
Dette kan føre til økt risiko.
 
Direktør Morten Baltzersen spår ikke at det kommer et krakk, men påpeker at det er en risiko.
 
– Gjeldsbelastningen for husholdningene fortsetter å øke. Gjelden øker mer enn inntektsveksten, selv om arbeidsledigheten øker. Dette er ikke bærekraftig, sier Baltzersen til E24.
 
– Lav rente kan stimulere låneopptak og eiendomspriser til tross for omslag i økonomien. Økt risiko for senere krakk, legger han til.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 

 

Annonse

Store lån

 
Finanstilsynet legger samtidig frem boliglånsundersøkelsen. 
 
Boliglånsundersøkelsen, som er basert på et utvalg nye boliglån, tyder  på at det har vært en nedgang i andel lån som går utover kravet om maksimal belåningsgrad på 85 prosent.
 
Det har også vært en reduksjon i innvilgede lån der bankene har beregnet at låntaker ikke klarer å betjene gjelden etter en renteøkning på 5 prosentpoeng.
 
Undersøkelsen viser imidlertid at gjeldsgraden, målt som gjeld i forhold til brutto inntekt, er høy, og spesielt høy for unge låntakere. 
 
Andelen nedbetalingslån med belåningsgrad over 85 prosent utgjorde 16 prosent, som er 2 prosentpoeng lavere enn forrige år, ifølge rapporten.
 
Boliglånsundersøkelsen omfatter et utvalg av lån innvilget etter 1. august og frem til 30. september 2015.
 
– En brå og kraftig finansiell konsolidering i husholdningssektoren vil få store ringvirkninger i økonomien.  Konsekvensene av økonomiske sjokk har erfaringsmessig vært større i situasjoner med høy husholdningsgjeld og ubalanser i boligmarkedet, sier Baltzersen i en pressemelding. 
 
Se boligprisutviklingen de siste 20 årene her. 
 
Finanstilsynet peker på at husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene er på historisk høye nivåer. De fleste boliglån har flytende rente, som innebærer at en renteøkning raskt fører til at en større del av låntagers inntekt går med til å betjene gjeld, skriver E24.
 
Stort press på rekkehus og leiligheter i Asker og Bærum.