Hva betyr elektronisk tinglysing for deg?

Publisert
23. mai 2017

Boligdama skriver om hva enklere tinglysing kan bety for bolighandelen.

Tinglysing er en offentlig registrering av avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser.
 
De viktigste avtalene som er gjenstand for tinglysning når det gjelder fast eiendom og bolig er skjøter (dokumenter som overfører og dokumenterer eiendomsrett) og pantobligasjoner(gjeldsbevis som er sikret med pant i fast eiendom). 
 
En avtale kan godt være bindende mellom parter selv om den er tinglyst, men ved å tinglyse oppnår du rettsvern overfor utenforstående (tredjemann) og tinglyste rettigheter må respekteres uansett om man kjenner til dem eller ikke.  
 
Få flere råd fra Boligdama her

Annonse

Kan ordnes privat

 
Det som er som tinglyst i den såkalte «grunnboka» hos Kartverket er det som gjelder. Både profesjonelle og privatpersoner kan sende papirer til tinglysing.
 
Som regel er det eiendomsmegler som tinglyser skjøter og hjemmelsdokumenter  som overfører eiendommen fra selger og kjøper.
 
Men også privatpersoner kan gjøre dette. Og du kan for eksempel ordne tinglysingen selv, hvis samboeren skal kjøpe seg inn i boligen din og få en eierandel.
 
Boligdama: Derfor bør du bruke forkjøpsretten smart
 

Tinglysingen blir riktig og går raskere

 

Problemet kan være, dersom du ikke er vant til å sende inn skjøter og, som meg, har skjemaskrekk, at skjøtet blir fylt ut feil eller mangler noen underskrifter.

 

 

Da vil det, når Kartverket i Hønefoss får det i posten, bli manuelt behandlet, og dersom noe er feil returnert per post som ikke godkjent.  

 

 

Så er det på’an igjen!

 

 

Også profesjonelle aktører som eiendomsmeglere har inntil nå sendt skjøter og annet til tinglysing med post.

 

 

Da kan det ta opp til en uke å få behandlet saken, og er det feil, hvilket forekommer også her, blir det sendt tilbake for retting og ny postgang.

 

 

Med den elektroniske tinglysningen blir det som registreres kontrollert løpende, og feil og mangler blir fanget opp umiddelbart.  

 

 

I tillegg blir tinglysingen registrert umiddelbart etter at de som skal signere har gjort dette elektronisk gjennom nettbanken.

 

 

Kartverket – igang med elektronisk tinglysing

Raskere oppgjør og kortere mellomfinansiering

Når du kjøper en bolig, vil tinglysing av skjøte eller hjemmelsesdokument og pantedokumenter nå skje på følgende måte:
 

  • Eiendomsmegler registrerer skjøtet eller hjemmelsdokumenter med alle opplysninger direkte mot Kartverket.  

 

  • Selger og kjøper utfører sin signering via nettbanken. 

 

  • I og med at eiendomsoverdragelsen blir tinglyst raskere kan selger få sitt oppgjør raskere.

 

  • Dersom du selger en bolig som skal være en del av oppgjøret med kjøp av ny bolig, vil den elektroniske tinglysingen gi mindre behov for mellomfinansiering.

 
Veldig mange som kjøper bolig har en bolig å selge, så dette vil bety en klar forbedring for mange boligkjøpere.
 
Boligdama: Slik tar du styringen selv
 

Smidig saksgang

En del saker vil fortsatt bli behandlet manuelt.   Ordningen vil bli faset inn med 50% av sakene i 2017, opp til 80% i 2019.
 
Sammenlignet med en del andre land har vi en veldig smidig saksgang når det gjelder den formelle overføringen av fast eiendom og tinglysing.
 
Dette blir vi fortalt av våre utenlandske kunder.
 
Og med den elektroniske tinglysingen ligger vi enda et hakk foran. Etter hvert vil også privatpersoner kunne ta i bruk elektronisk tinglysing.
 
Forenklinger ett sted kan ofte føre til endrede rutiner i den andre enden.
 
Det er derfor spekulert i om eiendomsmeglerne vil slutte å avholde kontraktsmøter med selger og kjøper da dette var møtepunktet hvor man benyttet anledningen til å få de formelle underskrifter.
 
Med elektroniske løsninger vil dette ikke lenger være nødvendig.
 
Hva som vil skje med dette vet vi ikke, men det som er sikkert er at dette ikke vil være den eneste digitale forenklingen ved kjøp og salg av eiendom.
 
  Boligdama: Hvordan blir fremtidens boligomsetning
 
Trude Larsen er Botrends faste bidragsyter om eiendomsmarkedet under vignetten Boligdama. Larsen er til daglig boligkjøpsrådgiver hos Krogsveen. 
 
Les alle hennes blogginnlegg her (ekstern lenke)
 
Les mer på Botrends forside 
 
Følg oss på Facebook og Instagram på @botrend.no og send oss gjerne tilbakemelding her.