Annonsørinnhold

Inspirert av Fornebu

Publisert
22. januar 2018

Hva bruker du uteområdet ditt til?

Ønsket om å høre til et fellesskap ligger genetisk i oss. Når vi ønsker å sosialisere handler det mye om hvilken livssituasjon vi er i. Hvem er du, hvilke behov har du? På Fornebu trenger du ikke å velge.

Sosiale møteplasser er viktig for alle mennesker. Vi har behov for sosiale relasjoner og sosial tilhørighet. Det gir naboer en naturlig måte å samhandle på, i egne, trygge omgivelser. Å bruke møteplasser for å bli kjent med naboene sine gir hver beboer mulighet til å tilrettelegge dette selv.

– Sosiale møteplasser i et boligområde er de stedene som gjør at du stopper opp og slår av en prat med naboen din. Sosiale møteplasser er viktige for å tilrettelegge for at boligområde ikke bare blir et sted du bor, men også et sted hvor man opplever et fellesskap. Møteplasser kan bidra til tilhørighet og følelse av trygghet, sier Hanna Haukøya Storemyr, landskapsarkitekt hos TAG Arkitekter som har tegnet boligene og uteområdene på Oksenøya 4 og 5.

 

Obos Fornebulandet Oksenøya TAG

TAG Arkitekter: Boligene og uteområdene er tegnet av TAG Arkitekter.

Kvaliteten ved å bo så tett på naturen som man gjør på Oksenøya gjenspeiles i oppholdsarealene. Mens noen uterom fremstår definerte og planlagte, er andre mer naturlige og organiske. Det småkuperte terrenget gir mulighet for variert lek og aktivitet.

– Uteområdene er utformet for alle, i alle aldere. Lekeapparatene kan benyttes både til lek for barn og styrketrening for voksene. I tunene er det en stor plen til ballspill, sandlek med små broer, klatreapparater og hoppestupper til lek og trening. På lekeplassene er det husker, hengekøyer, treningsapparater og petanque, sier Hanna.

 

Obos Fornebulandet Oksenøya TAG

FOR ALLE: Uteområdene er utformet for alle, i alle aldere.

I uteområdene på Oksenøya er det lagt opp til lek, aktivitet og rekreasjon, på et og samme sted.

Obos Fornebulandet Oksenøya TAG

DE FØRSTE SKISSENE: Håndtegnet av landskapsarkitekten.

 

 

 Uterom

Oksenøya ligger usjenert til mot Holtekilen på vestsiden av Fornebu. Boligområdet er på 50 mål og skal romme 340 boliger når det står ferdig. Her får du landlig beliggenhet, umiddelbar nærhet til kyststien, grøntområder og sjøen.

Uteområdene på Oksenøya 4 og 5 ligger fritt i terrenget. Det åpne landskapet slipper uteområdene generøst inn i de 6 lavbyggene.

Den lave vegetasjonen gir uteområdene en naturlig og organisk form. Overgangene i landskapet – fra sjø til fjell og sand til eng – har inspirert utformingen av uteområdene.

Obos Fornebulandet Oksenøya TAG– Uteområdene på Oksenøya er utformet med inspirasjon i det karakteristiske landskapet på Fornebu. Vi ønsket å knytte boligområdet tettest mulig sammen med sjøen, og har derfor tatt med vegetasjon og landskapsformer fra kystlinjen på Fornebu helt inn til inngangsdøren, sier hun.

Fellesarealet har tre hovedområder for opphold, med sol på ulike tider av døgnet.

– Utearealet i feltet er en stor, sammenhengene eng som knytter de to feltene sammen. Engen har myke overganger mellom ulike typer gress og vegetasjon. Bånd av høyere gress danner soner for både privatliv og felles oppholdsplasser, avslutter Hanna.

Det unike landskapet på Fornebu understreker den åpne følelsen i bebyggelsen, og følelsen av å være tett på havet og himmelen.

 

Obos Fornebulandet Oksenøya TAG

3-ETASJER: Det åpne landskapet slipper uteområdene generøst inn i de 6 lavbyggene.

Vil du vite mer om OBOS Fornebulandet?

OBOS FORNEBU, Forneburingen 200, 1364 Fornebu, Tlf.: 02 333