Mener Asker må tilrettelegge bedre for boligbygging

Publisert
21. desember 2015

– Asker kommune er unødvendig trege

 
 
Hver dag gjennom julen vil Botrend presentere forskjellige eiendomsmegleres påstander og spådommer om boligmarkedet i 2016. 
 
Først ut er Petter Mamen-Lund, daglig leder i Eie Eiendomsmegling i Asker. 
 
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 
 
Stort press på rekkehus og tomannsboliger.
–  Vi er på vei ut av et år hvor boligprisene har steget jevnt og trutt, markedet er nesten tomsolgt for boliger og i Asker har utbudet vært lite i hele år. Bærum har hatt godt utbud og godt salg, og har en normalt god situasjon med et sunt og likvid marked.
 
Så sent som i november, opplevde markedet en prisstigning i Norge i snitt, og i Asker i gjennomsnitt. Til og med i november.
 
– Stigning i høstmarkedet er et tegn på at markedet mangler boliger. Ofte er boligene som selges i høstsesongen boliger som ikke har vært planlagt solgt med oppussing og styling. De som har rigget for salg går ofte i vårmarkedet, og vi vil uten prisendring i markedet generelt normalt selge høstboligene litt rimeligere enn om våren mye på grunn av forskjellen i nettopp tilstand.
 
Morten Thøgersen i Privatmegleren spår samme prispress i 2016.
 

Få enheter i markedet

 
Mamen-Lund viser til at totalmarkedet i Asker de første 11 månedene i år, har et utbud på boliger hvor volumet, antall  brukte enheter for salg, har vært 14 prosent lavere enn i 2014. Går vi tilbake til 2013 så er det et boligtilbud som er 24 prosent lavere, det selges 318 enheter færre i 20 15 enn i 2013.
 
 
Nils O. M. Nordvik tror prisoppgangen i 2016 bremses.
 
– Dette er urovekkende tall som vitner om at boligkjøperene vil kunne forvente at prisene stiger dersom ikke kommunen regulerer raskere, får gjennom raskere byggesaker og snur denne trenden.
 
– Vi lever med befolkningsvekst og skal Asker kommune følge med, så må dette tallet stige.
 
I Bærum var trenden med antall enheter synkende fra 2013 til 2014.
 
– Men der har trenden snudd og markedet stiger inneværende år med et utbud på 300 enheter mer enn i 2014. Dette er en stigning på 13 prosent, og markedet klarer å følge med og tilby boliger til befolkningen hvis trenden fortsetter.
 
De heteste boligene i markedet

Annonse

Påvirkes av psykologi

 
Petter Mamen-Lund i Eie Eiendomsmegling har vært megler og leder i eiendomsamarkedet i Norge gjennom 15 år, og er naturlig nok opptatt av tallet for antall boliger i markedet. 
 
– Det indikerer noe om hvor mange som ønsker å kjøpe hver bolig fremover. Om vi klarer å tilfredsstille folks behov for ny bolig, større bolig eller andre behov som styrer forflytting. Vi vet at tilbud og etterspørsel styrer prisbildet, påvirket av makroøkonomi og konjunkturer rundt oss, og ikke minst psykologi: hvor stor tro har forbrukeren på markedet?
 
Fornebu kan få 11.000 nye boliger
 
Det er flere andre faktorer som kan bidra til å påvirke eiendomsmarkedet. At kjøpekraften svekkes, mener Mamen-Lund at de som ikke eier egen bolig, vil merke godt. 
 
 
–  For de som bor med eget boliglån, så vil jeg i mange tilfeller tro at dette utjevnes av at det er historisk billig å bo med eget banklån. Jeg tror dette vil utjevne en generell prisstigning og uteblivende lønnsvekst. Det overrasker meg om dette blir med å styre boligprisene i noen vesentlig grad.

Førstegangskjøpere tar regningen

 
På vei inn i nytt vårmarked, med et tomsolgt marked i bakspeilet, tror Petter Mamen-Lund på et godt vårmarked, og en sesongjustert prisstigning.
 
– Vi venter ikke noe stort utbud til våren, jeg tror det vil fortsette som i høst. Hvis vi unngår større makroøkonomiske endringer som påvirker oss, så vil vi oppleve prisstigning også i 2016. Jeg antar at priskurven i Asker blir brattere enn i Bærum, ettersom Asker ikke klarer å tilby nok boliger i markedet.
 
Rekordfå boliger tilsalgs i Asker og Bærum
 
Elementene som kan utjevne en priskurve, vil være å få fart på byggesaker og reguleringprosesser i Asker.
 
– Dette er prosesser som kommunen er landskjent for å være trege og unødvendig omstendelige med. Dette bør det være mulig å snu raskt hvis kommunen tar underskuddet på boliger på alvor.
 
Det er ingen som er tjent med en for brå prisstigning, mener Mamen-Lund.
 
– De som eier en bolig fra før, skal uansett bytte bolig i samme marked. Det er førstegangskjøperne som tar regningen til slutt og det er trist.
 
Eie-megler Edvard Chapsang mener at det viktigste for de unge er å komme seg inn i selve boligmarkedet. 
 
– Selv om det betyr at du må kjøpe sammen med en venn eller kjøpe litt utenfor sentrum. Det gjelder å få med seg prisveksten. Husk at renten på et tidspunkt vil øke og at bankene i perioder kan stramme inn på utlånsporteføljen sin, sier han.