Nils O. M. Nordvik tror prisøkningen minsker

Publisert
22. desember 2015

Botrend har bedt eiendomsmeglere spå neste års boligmarked.

Nils O. M. Nordvik grunnla eiendomsmeglerfirmaet Nordvik & Partners i 2002. I dag har kontoret hvor Nordvik er partner, vokst til 14 enheter, og Nordvik omtales ofte som stjernemegler i mediene.
 
I fjor var han, etter eget utsagn, en av eiendomsmeglerne som tippet nærmest hva gjelder prisoppgangen. Han spådde 5,7 prosent, men er i år litt mer nøketern:
 
– Det har vært en solid prisoppgang og nå er vi nesten på 7 prosent. Neste år tror jeg vi lander på rundt 4 prosent ettersom det fremdeles råder usikkerhet blant folk, sier Nils O. M. Nordvik.
 
Eiendomsmegleren tror det er flere faktorer som skaper usikkerhet. Arbeidsledighet, oljekrise og børsaktivitet. Summen av alle faktorene som har negativt fortegn, vil føre til at prisoppgangen bremses. 
 
Det står i kontrast til hva Morten Thøgersen i Privatmegleren Thøgersen og Partnere i Sandvika tror.
 
Dette tror vi om boligmarkedet 2016.
 
Petter Mamen-Lund mener Asker må tilrettelegge bedre for boligutbygging.

– Folk vil bo i byene

Mens Stavangerregionen merker nedgang i boligprisene, peker pilen oppover i Norges største byer. Det vil fortsette også til neste år, tror Nordvik.
 
– Nedgangen i Stavangerregionen vil påvirke gjennomsnittet ellers i landet. Men det er et behov for boliger i alle store norske byer. Vi får ikke bygget nok, vi har for strenge restriksjoner på boligbygging i Norge i dag.
 
For folk vil bo i byene, og de vil aller helst bo i sentrum. Det merker Nordvik og kollegaene daglig.
 
– Presset kommer til å fortsette for vi vil bo i sentrum. Gå på kaféer og restauranter. Til og med kanskje kutte ut bilen for å kunne bo i sentrum. Hvis man trekker ut av byen er tog og offentlig transport inn, viktig.
 
Særlig i Oslo er presset høyt. Ifølge boligstatistikken som kom 3. desember hadde Oslo og Drammen den sterkeste veksten på henholdsvis 10,0 og 8,3 prosent.
 
– Men jeg ser også at byer som Trondheim, Bergen og Tromsø øker i pris. Særlig i Tromsø hvor det nå bygges mye. Der kommer det til å fortsette å være positiv økning neste år, spår Nordvik.
 
Vi bor for 370 milliarder kroner i Asker og Bærum.

Annonse

– En redsel for det ukjente

 
Det siste året har prisene steget med 8 prosent i Asker, og 6,2 prosent i Bærum. Det store presset i hovedstaden gjør at stadig flere flytter utenfor bygrensen, samtidig som de er nærme sentrum.
 
– Trenden for unge folk er å være i byen og bo der. Men når barnefamiliene ser at det blir for dyrt å bo på Vinderen trekker de ut til Bærum og Kolbotn, sier Nordvik.
 
Han mener likevel at det ikke er riktig at unge boligkjøpere må hjelpes inn på markedet av foreldrene. Også Eie-megler Chapsang mener det er mulig – og viktig – for de unge å komme seg inn på selve markedet for å få med seg prisveksten.
 
– Gitt at man greier å jobbe ett år eller to, for å få opp egenkapitalen, vil det fremdeles være mulig å kjøpe en leilighet til 1,5 og 2 millioner kroner i Oslo. Med dagens rente er det lavere enn å leie, sier Nordvik.
 
– Men det som virkelig kommer til å påvirke neste års boligmarked mest er den generelle redselen. Redselen for arbeidsledighet og redselen for innvandring og det ukjente. Da blir folk stille med en gang. Der det blir asylmottak vil prisen reduseres. Men disse asylmottakene vil jo ikke bli værende, så sånn sett vil det bli bedre etter hvert.
 
Om redselen er reell, er han imidlertid usikker på.
 
– Men det er sånn det blir. Folk blir redde. Derfor spår jeg at neste års prisoppgang vil ligge på rundt 4 prosent.
 
Fornebu kan få 11.000 boliger.