Obos vil bygge enda flere boliger på Fornebu

Publisert
4. mars 2016

Forslår dobbelt så mange boliger.

Første felt på vestsiden av Fornebu legges nå ut på høring med et nesten fordobling av boligtallet i forhold til kommunedelplan 2.
 
Feltet som planutvalget torsdag valgte å legge ut til høring, har navnet 7.3, og ligger langs Oksenøyveien ut mot Norske Skog. Det er 50 mål stort og var i kommunedelplan 2 tenkt bygget ut med 180 boliger i småhus.
 
Nå har OBOS lagt frem et forslag på nær det dobbelte. Det er i tråd med intensjonen å bygge tettere på Fornebu, men ennå er det ikke vedtatt noe nytt tall.
 
– Vi synes ikke det er greit å forskuttere noe som ennå ikke er politisk behandlet, og vi vil derfor opprettholde tidligere plan om 180 småhus på dette feltet. Det er kanskje det eneste området vi kan bygge småhus, og det passer veldig godt til det, sa Ida Ohme Pedersen (Frp) da saken ble behandlet i planutvalget torsdag.
 
Også på Storøya satser OBOS stort med flere prosjekter. De kan du lese mer om her.
 
Også her ønsker de 100 nye boliger i Bærum.
 
Dette gjør at boligprisene fortsetter å øke i Asker og Bærum.
 
 

Høyere mot Forneburingen

Utvalgets leder, Ole Kristian Udnes, presiserte at forslaget i første omgang legges ut til høring, og at det ikke blir gjort noe vedtak før utpå høsten.
 
– Og innen den tid har vi hatt en politisk behandling av økt utnyttelse på Fornebu, sa Udnes. Både Ap og Venstre var enige.
 
Niels Torp arkitekter har tegnet forslaget for OBOS. Bebyggelsen er lagt rundt tre likeverdige tun mellom Forneburingen og Oksenøyveien. Vest for Oksenøyveien foreslås blokker i tre etasjer. Lenger opp mot Forneburingen blir bebyggelsen høyere, opp til seks etasjer. Rådmannen minner om at feltet fortsatt vil ha en lavere utnyttelse enn områder nær de fremtidige metrostasjonene.
 
Felt 7.3 skulle opprinnelig bygges ut i første fase av Fornebu-utbyggingen, og bebyggelsesplan ble godkjent allerede i 2007. Men Fornebu Boligspar, som eide området den gangen, valgte å legge det på is og prioritere andre områder på Fornebu først.

Med og uten barnehage

Det er to alternative forslag som nå legges ut. Det ene har 320 boliger og satt av plass til barnehage, det andre er uten barnehage og med 340 boliger. Årsaken er at kommunen og OBOS ikke er blitt enige om at barnehage må være med her, eller om den kan legges på ett av de andre feltene som kommer senere.
 
I reguleringsområdet ligger det flere kulturminner som skal bevares. Det gjelder blant annet portnerboligene til Norske Skog og gartnerboligen Solstua. Bygningene er fra 1918–20 og er tegnet av Magnus Poulsson.
 
Denne saken ble først publisert i Budstikka.
 
Les flere saker på forsiden av Botrend her.