Oppgang i boligprisene – selv på sommeren

Publisert
3. august 2016
Prisøkningen i det norske boligmarkedet fortsetter for sommermåneden juli.
 
Det viser den ferske boligprisstatistikken fra  Eiendom Norge.
 
Boligprisene steg med 0,2 prosent i juli, sammenlignet med juni, og korrigert for sesongvariasjoner var prisene opp 1,0 prosent fra forrige måned for hele landet.
 
– Boligprisutviklingen i juli har vært sterk, og er drevet av en kraftig oppgang til juli å være i spesielt Oslo og Trondheim. I de fleste av landets øvrige regioner er det en nedgang i boligprisene, noe som er normalt for måneden, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.
 
For hovedstaden sin del beskrives boligprisutviklingen som «eksplosiv»: 15,2 prosent. 
 
– Boligprisveksten i Oslo i juli måned er rekordhøy med over to prosent i de sentrale bydelene. Den lave tilbudssiden på Østlandet og i Oslo spesielt tilsier at boligprisveksten her vil fortsette utover høsten. Det er gledelig at igangsettingstallene for nye boliger  viser en oppgang, men det er viktig at kommunene i pressområdene er bevisst sin rolle som regulator i boligmarkedet og legger til rette for effektive planprosesser, sier Dreyer.
 
Prisveksten i juli er den sterkeste siden 2009, og det er det lave utbudet av boliger i markedet som er årsaken til prisstigningen.
 

Annonse

Nedgang i Asker og Bærum 

 
Selv om prisene stiger i Oslo og Trondheim, er ikke dette tilfellet ellers. 
 
I  Asker og  Bærum går prisene ned, henholdsvis med 0,7 prosent og 0,2 prosent.
 
I juli ble det solgt 3.642 bruktboliger i Norge, en nedgang på 11,0 prosent sammenlignet med juli 2015.
 
– Det er en markant nedgang i antall solgte boliger i juli, sammenlignet med tidligere år. Nedgangen er størst på Østlandet og i Trondheim, der det er blitt solgt færre boliger enn hva som er normalt i juli måned. Så langt i år er det solgt 5,8 prosent færre boliger enn på samme tid i 2015, men salgsvolumet i år er høyere enn de foregående årene, sier Dreyer.
 
Her kan du lese mer om prisnedgangen i Asker og Bærum.
 
Les flere saker på Botrends forside her.