På Jar kan det komme 100 ny boliger

Publisert
2. mars 2016

Styret i Filmparken ser for seg et nytt boligfelt.

Hva skal man gjøre med 26 mål tomt på Jar dersom Filmparken skal selges? Styret i Filmparken har laget en såkalt mulighetsstudie for området.
 
To alternativer legges frem som innspill til revidering av kommuneplanen. Det ene er å omgjøre hele området til 100 boliger, det andre en kombinasjon av bolig og næring, hvor Studio A og B blir bevart.
 
Det gir rom for omtrent 75 boliger.
 
Solgte Bekkestua-bolig til utbygger for 20. millioner per mål.

Annonse

Mange hensyn å ta

– Det er blitt laget lite film i Filmparken de senere årene, og nå er driften ikke lenger bærekraftig. Vår største eier, staten, har åpnet opp for å selge seg ut, og bedt oss vurdere hva tomten kan brukes til for å oppnå best mulig pris. Da er det boliger som gir mest verdi. Det er samtidig mange hensyn å ta, og det kan være aktuelt å ta vare på noen bygninger og nedskalere driften og bygge boliger på deler av tomten, sier styreleder i Filmparken, Tone Bjørnov.
 
Nå kan det bli visningsrush på boliger.
 

 

Åpner opp

Det er arkitekt Kim Skaara som har laget mulighetsstudien for Filmparken.
 
– Grepet er å legge en randbebyggelse rundt et åpent, grønt uterom. Vi er ydmyke overfor det etablerte villaområdet og holder lav bebyggelse, hovedsakelig på to-tre etasjer. Vi har også dyttet randbebyggelsen litt inn på tomten for å skape luft og rom mot Skogveien og Trudvangveien, sier Kim Skaara.

 

 I dag er Filmparken adskilt fra omverdenen med høye gjerder. I boligforslaget er det gjerdeløst.
 
– Vi ser for oss å åpne mest mulig slik at nærmiljøet kan sirkulere i og gjennom området, og særlig med tanke på barna. På den måten gir vi noe tilbake til boligområdet, sier Skaara.

Skeptisk velforening

Frits Lemstad i Jar vel er skeptisk til boligbygging, og ønsker heller at kommunen sikrer seg området for fremtiden.
 
– Av hensyn til skole- og barnehagekapasiteten er vi skeptiske til å bygge mange nye boliger her. Det optimale hadde vært om Bærum kommune overtok hele anlegget med tanke på å sikre det for fremtidig skoleutbygging. Området her er utsatt for så stort press, at det gjelder å tenke langsiktig, sier Lemstad.
 
Se hva de vil bygge i dette Bærums-området.
 
 

Langt frem

I dagens kommuneplan er området regulert til næring. Derfor er styrets forslag et innspill til neste revidering av kommuneplanen, noe som skjer først om et par år.
 
 – Før noe bestemmes, skal området gjennom en fullstendig reguleringsmessig vurdering i Bærum kommune. Alle samfunnsmessige hensyn vil inngå i denne reguleringsprosessen, og først da vil fremtidig utnyttelse av Filmparken bli bestemt, sier planutvalgets leder, Ole Kristian Udnes (H).
 
– Uansett vil det bli drift som vanlig i hvert fall et par år fremover, sier Tone Bjørnov.
 
Denne saken ble først publisert i Budstikka.
 
Tips og innspill? Kontakt oss her.