Planlegger 60 nye boliger på Bekkestua

Publisert
2. november 2015

Seks etasjer med boliger i sentrum.

Nederst i Nadderudveien vil store blokker med boliger og næringslokaler bidra til en ytterligere utvidelse av Bekkestua sentrum.
 
Det er entreprenøren PEAB og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) i fellesskap som nå lanserer sine planer for kvartalet mellom Nadderudveien, Jens Rings vei og Fagertunveien.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 
Kvartalet inngår som en del av sentrum i kommuneplanen, og er dermed vedtatt fortettet.
 
Nå står detaljplanleggingen for tur, og naboer er allerede informert om hvordan tomten er tenkt bebygget.

60 nye boliger

Eiendommen består i dag av fire bolighus, en kombinert nærings- og boligblokk og en tidligere bensinstasjon på hjørnet. Alt skal rives og erstattes med inntil seks etasjers blokker med næring i første etasje og boliger over.
 
I alt kan det bli 60 nye boliger. Langs Fagertunveien er det foreslått tre tomannsboliger.
 
Les om at det er rekordfå boliger i Asker og Bærum til salgs akkurat nå. 
 
– Vi har delt blokkbebyggelsen inn i tre bygg for å skape luft og lys imellom. Selve hjørnebygget har vi løftet opp på søyler og trukket første etasje inn. Det skaper et overbygget rom i uterommet, sier arkitekt Tim Resen hos PULS arkitekter.
 
Etter at utbygger varslet oppstart av detaljreguleringen, har det kommet flere uttalelser. Både fylkesrådmannen og Egne Hjem vel er i stor grad positive til utbyggingen, men ikke til at to Egne Hjem-hus nederst i Fagertunveien skal rives.

Ønsker urban struktur

Husene er blant få gjenværende fra det som også er kalt «typografibyen», som er så karakteristisk for Bekkestua.
 
«Fylkesrådmannen vurderer det som uheldig at det ikke er gjort en helhetlig vurdering av «Egne Hjem»- miljøet på Bekkestua, skriver fylkesrådmannen.
 
Han anbefaler at Fagertunveien 4 bevares. Også Egne Hjem Vel vier det lille typografhuset ekstra oppmerksomhet, og ber om at verneverdigheten utredes.
 
– Det er en del av reguleringsprosessen å vurdere verneverdien av Fagertunveien 4, og det er ikke konkludert ennå, sier Tim Resen.
 
Fylkesrådmannen og vellet har også innvendinger mot høyden på blokkene mot Nadderudveien, og mener det vil ha en for dominerende virkning på trehusbebyggelsen på den andre siden av veien.
 
Det er ikke arkitekt Resen enig i.
 
– Intensjonen med området er å lage en urban struktur, og bygningene må nødvendigvis få en annen målestokk enn trehusene på den andre siden av veien. Foreløpig er det bare et skisseforslag i forbindelse med oppstart av detaljregulering. Nå skal forslaget bearbeides videre, sier Tim Resen.
 
Denne saken ble første gang publisert i Budstikka.