Prisøkning på Obos-leiligheter

Publisert
4. august 2016

– Skyldes få enheter i markedet, sier konsernsjef.

OBOS-boliger i Oslo-området hadde en prisstigning på 5,9 prosent fra juni til juli i år.
 
I juli var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 59.318 kroner. Kvadratmeterprisen er 5,9 prosent høyere enn i juni, og 17,6 prosent høyere enn i juli 2015.
 
 
– Hovedårsaken til den voldsomme prisveksten er at det er for få enheter i markedet. Dette presser prisene opp i alle prissegmentene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.
 
Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 20,89 prosent.
 
 
For hele landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 52.275 kroner i juli.
 
 
Dette er 4,4 prosent høyere enn i juni, og 14,6 prosent høyere enn i juli 2015.
 
Slik blir Fornebus nye sentrum
 
Nye boliger selger som aldri før
 
 

Annonse

– Må bygges mer

 
Kjørberg Siraj peker på samme løsning som tidligere, for å få bukt med prisveksten i boligmarkedet.
 
Som  Botrend  har skrevet flere ganger, roper eksperter og bransjefolk på  bedre vilkår for utbyggere og raskere boligbygging. 
 
– Dette blir å gjenta oss selv, men antallet leiligheter i markedet må økes. Om bransjen får tillatelse til å bygge flere boliger vil ikke være en «quick-fix» som løser alt over natten, men vil være det viktigste virkemiddelet for å unngå ytterligere eskalerende boligpriser. Jeg håper og tror at beslutningstakerne på kommunalt og statlig nivå har fått med seg dette budskapet, og at vi fremover vil få se tiltak som kan bidra til å øke boligbyggingen og sikre folk tak over hodet, sier Kjørberg Siraj. 
 
Les Eiendom Norge-sjefens bekymring for fremtiden
 

Trenger flere småleiligheter

 
Bakgrunnstallene som OBOS oppgir viser at en annen årsak til prisveksten, er færre omsatte boliger i markedet og at de mindre boligene nå utgjør en større andel av totalomsetningen.
 
– Det er tydelig at markedet har behov for flere mindre leiligheter i Oslo. Politikerne i Oslo bør derfor åpne for bygging av flere mindre enheter i sentrumsnære områder, sier Kjørberg Siraj.
 
For hele landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 52.275 kroner i juli.
 
Dette er 4,4 prosent høyere enn i juni, og 14,6 prosent høyere enn i juli 2015.
 
De høye boligprisene gjør at prisforskjellen mellom nye og brukte boliger minker. Det er særlig i hovedstadsområdet, som har opplevd et stort prispress den siste tiden, hvor forskjellene nå flates ut.
 
Les flere saker på Botrends forside her
 
Tips eller innspill. Send oss en e-post.