Prisvekst for nye boliger

Publisert
20. mars 2017

Prisene på nye boliger steg med 10,4 prosent i 4. kvartal 2016.

Mandag kom den ferske statistikken på nye boliger fra Statistisk Sentralbyrå.
 
Den viser at det er blitt dyrere å kjøpe ny bolig. Prisene har steget med 10,4 prosent i 4. kvartal 2016 mot samme kvartal ett år tidligere. Fra 3. til 4. kvartal var prisøkningen på 3,2 prosent.
 

Annonse

Blokkleiligheter økte mest

Det er særlig nye blokkleiligheter og småhus som har hatt en kraftig prisvekst. Disse boligtypene har hatt en prisvekst på 15 prosent fra 4. kvartal i 2015 til 4. kvartal i 2016. I forrige uke kom tall fra Boligprosentenes Forening som viste at nyboligsalget falt med 11 prosent i februar.
 
Prisutviklingen for eneboliger i samme periode var en økning på 2,8 prosent. Eneboliger hadde en svak vekst – 0,2 prosent – fra 3. kvartal til 4. kvartal.
 
Prisene på brukte blokkleiligheter, småhus og eneboliger har til sammenligning steget med henholdsvis 15,9, 9,9 og 7,6 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016.
 
Prisindeksen til SSB sier ikke noe om prisutviklingen for de enkelte geografiske områder. Bildet under viser hvordan prisutviklingen har vært for henholdsvis eneboliger og flerboliger siden 2011.