Se hva de vil bygge i dette området

Publisert
7. januar 2016

På sikt kan det bli 300–500 nye boliger på Avløs.

Arbeidet med å utvikle et boligområde på industrifeltet på Avløs er i full gang.
 
Industribyggene i Neslia 1 og Nesveien 11 ved Avløs i Bærum skal transformeres til rundt 150 boliger.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 
– Bakgrunnen er kommuneplanen som ble vedtatt i sommer, og da er det et område mellom Avløs stasjon og Haslum som er lagt inn som et nytt boligområde, sier arkitekt og fagansvarlig Charlotte Helleland i Alliance arkitekter, og fortsetter:
 
– Grunnen til at det har blitt lagt ut som boligområde er Kolsåsbanen, og at man ønsker fortetting i områder som har god kollektivdekning.
 
Tusenvis av nye boliger på Fornebu
 
Nå kommer de attraktive boligene
 
Botrend gir deg gode eiendomsnyheter fra Stor-Oslo – tips oss gjerne her.

Annonse

Har ventet lenge

 
Sammen med Neslia Utvikling jobber Alliance arkitekter med å utvikle industriområdet i Neslia 1 og Nesveien 11, som er en del av det totale området som nå er regulert til boliger.
 
– Vi har ventet lenge på kommuneplanen og er veldig modne for å komme i gang. Vi starter med skisseringen for alvor nå, og kommer til å levere et planforslag til kommunen i april/mai. Dette vil være gjenstand for offentlig ettersyn rundt sommeren, forteller arkitekten.
 
Kraftig vekst i salg av nyboliger
 

Punkthus med lyse leiligheter

 
– Prosjektet vi holder på med nå dreier seg om ca. 150 leiligheter i leilighetsbygg i varierende høyder. Antall etasjer kommer litt an på terreng og solforhold. Vi ser for oss byggestart i 2018, sier hun.
 
Industribygget som i dag ligger i Neslia 1, er langt og massivt. Foreløpig er det kun noen løse skisser som er laget til det nye prosjektet, men leilighetsbyggene som skal bygges vil ifølge Helleland skille seg radikalt fra dagens bygningsmasse.
 
– For å skape gode boligkvaliteter ønsker vi å bygge punkthus som gir lyse leiligheter og gode uterom mellom byggene. Dette konseptet vil være mindre kompakt for omgivelsene og åpner opp mot elven. Øverlandselven er i dag lite tilgjengelig, grunnet en sammenhengende og lukket bygningsmasse. Punkthus vil også harmonere mer med eksisterende villabebyggelse, fastslår Helleland.
 
Planlegger 60 nye boliger på Bekkestua

Flere grunneiere

I kommuneplanen står det at området er avsatt til transformasjon og utvikling av boligbebyggelse med høy tetthet. Det er anslått 300–500 boliger langs Nesveien og i Neslia.
 
Det er et 20-talls grunneiere innenfor planområdet som dermed også kan lage byggeplaner.
 
Oksenøya vokser 
 
Les flere bolignyheter på Botrend her
 
Tips Botrend-redaksjonen her
 
Denne saken ble første gang publisert i Budstikka.