Sjeføkonom fraråder å binde boligrente

Publisert
11. mars 2016

Spår ned mot 1,0 prosent neste sommer

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan L. Andreassen, tror renten skal mer ned enn markedet priser inn, og vil derfor ikke anbefale folk å binde renten i dag. Det sier han til Dagens Næringsliv i dag.
 
– Trolig vil de beste boliglånerentene neste sommer være på 1,0 og 1,5 prosent, sier Andreassen til avisen.
 
Ifølge DN er dagens beste flytende rente på rundt 2,0 prosent, samtidig som flere storbanker har kuttet renten på fastrentelån og tilbyr boliglån med tre års bindingstid.
 
– Renten vil gå ned og vil holde seg lav flere år fremover. Det vil bety stigende boligpriser, sier markedsområdeleder i DNB Eiendom, Gro Kirchoff.
 
DNB forventer en rentekutt på 0,25 prosentpoeng ved neste rentemøte som er satt til 17. mars.
 
 

Annonse

– Renten er en av tre avgjørende faktorer

Ifølge Statistisk sentralbyrå, SSB, er det den lave renten kombinert med lav arbeidsledighet som gjør at boligprisene fortsetter å øke. Til Dagens Næringsliv oppgir byrået at prisene trolig vil stige med knappe 1,5 prosent i år.
 
– Rentene er en av driverne i boligmarkedet. Ved lav rente har man mulighet til å låne mer og investere i dyrere bolig, sier Gro Kirchoff i DNB Eiendom.
 
Kirchoff peker på at rentenivået er en av tre avgjørende faktorer som styrer boligprisene.
 
– De har tro på egen økonomi samtidig som renten er lav og det gjør at de kjøper fordi de ønsker å bo i Asker og Bærum, sier Kirchoff.

 

Folk flytter østover

 
Det store prispresset på leiligheter og boliger i hovedstaden gjør at stadig flere søker østover.  
 
Prisene øker over hele Asker og Bærum, selv på Bærums Verk som ikke lenger regnes som et område for langt unna byen. På Hagaløkka i Asker gikk to leiligheter langt over takst tidligere i år.
 
Før jul fortalte administrerende direktør i Eiendomsemegler1 Buskerud og Vestfold, Rune Allerød at han forventer en boligprisvekst i Drammen på hele 6 prosent i 2016.
 
 

– Vi opplever at folk flytter østover. Budrundene vinnes i større grad av kjøpere fra Oslo. Askerbøringene havner i konkurranse og vi ser en tendens i at askerbøringen etablerer seg i retning Lier, Vollen og Røyken. Selv kommer jeg fra Lier og ser at majoriteten av de som kjøper bolig på bl.a. Lierskogen, er askerbøringer, sier eiendomsmegler Keven Frantzen hos Privatmegleren Solli og partnere i Asker.
 
Til Finansavisen i dag sier Rambøll-ingeniør Stig Møllersen at Drammens befolkningsvekst kan komme til å doble seg de neste 20 årene.
 
– Vårt estimat er egentlig veldig forsiktig, og når man snakker om en befolkningsvekst på bortimot hundre prosent betyr det at man trenger drastisk nytenkning når det blant annet gjelder infrastruktur, siter Stig Møllersen til avisen.
 
– Folk vil bo i nærheten av knutepunktene. I en hverdag presset på tid er det viktig å ha kort vei til barnehage, skole og jobb, og lett tilgjengelig infrastruktur, sier Anders Bonesmo, daglig leder av DNB Eiendom på Bekkestua. 
 
De senere årene har den erfarne megleren sett at de østlige områdene er blitt mer attraktive på grunn av kortere reisetid og hyppigere avganger.
 
Les mer om bolig og eiendom på Botrend her.

Færre enheter å velge mellom

Det er mangel på nye hus og leiligheter, samt at folk blir boende, som får «skylden» av ekspertene. I januar var det 25 prosent færre enheter ute i markedet i Asker og Bærum, sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
Statistikken til Eiendom Norge viser en samlet oversikt over boligsituasjonen over hele landet. Og det er store forskjeller da nedgangsregioner som Stavanger og Sandnes drar ned snittet. Men statistikken viser også et mindre utbud totalt sett. Statistikken for februar viste 1,6 prosent færre enheter enn for samme periode i fjor. 
 
 

– Hovedstadsområdet skiller seg ut med en sterk prisvekst i februar, primært drevet av en liten tilbudsside. Det er viktig for å møte etterspørselen i markedet her at utbyggerne, politikerne og planmyndighetene i fellesskap bidrar til å legge til rette for høyere boligbygging og bedre tomteutnyttelse, sa Dreyer da statistikken ble lagt frem.
 
Les flere saker på forsiden av Botrend her.
 
Tips og innspill? Kontakt oss her.