– Skremmende høye boligpriser

Publisert
5. oktober 2016

Men kommunaldirektøren i Bærum mener det er nok tomter.

Arthur Wøhni er nemlig én av mange som fortviler over de høye boligprisene.
 
– Jeg synes det er skremmende, særlig tatt i betraktning alle dem som står utenfor og skal inn på dette markedet, sier han.
 
Budstikka skrev tirsdag at gjennomsnittsboligen i  Asker og  Bærum er blitt 1 million kroner dyrere på bare ett år
 
Prisveksten fra september i fjor til september i år ble 20 prosent. Bare de tre siste månedene er prisoppgangen på 8 prosent. Gjennomsnittsboligen ble 4.700 kroner dyrere hver eneste dag i denne perioden.
 
Her får du flere eiendomsnyheter fra Stor-Oslo
 

Annonse

Mener markedet er i balanse

 
Boligbyggingen må opp  for å få bukt med de skyhøye prisene, mener regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.
 
– Politikerne svikter sine egne planer. Nå må de gjøre jobben sin og skjære igjennom, sa hun til Budstikka tirsdag.
 
Uttalelsen var rettet mot Asker kommune og storutbyggingen på Høn-Landås, men gjelder generelt for både Asker og Bærum.
 
Wøhni kjenner seg ikke igjen i denne kritikken.
 
– Jeg opplever at boligmarkedet i Bærum har god balanse og at markedsaktørene stort sett får bygd det de ønsker å bygge.
 
Boligtopp: – Hold hodet kaldt
 
 

– Men vitner det ikke om betydelig underdekning i markedet når store leilighetsprosjekter nesten blir utsolgt på få dager?

 

 
– Jeg tror forklaringen på dette ligger flere steder, og at finanspolitikken for eksempel er av langt større betydning enn tilgangen på tomter og nye boligprosjekter i vårt område. Ingenting tyder på at tomtemangel har skyld i de høye boligprisene, svarer Wøhni.
 
– Men kan man bygge seg ut av boligpriskrisen?
 
– En boligkrise i klassisk forstand, forstått som at folk ikke har tak over hodet, det kan og må vi som samfunn kunne bygge oss ut av. Men en boligpriskrise, forstått som å bygge så mye på de absolutte «hotspot-stedene» i pressområder slik at prisen går ned, har jeg mindre tro på. Her må det andre bolig- og finanspolitiske virkemidler til.
 
Barnefamilier drar vestover for å få råd til bolig
 

40.000 flere innen 2040?

Befolkningsveksten i Bærum er økt fra 1.000 til 2.000 i året, og det bygges flere boliger i kommunen enn nesten noen gang: Det ble igangsatt mellom 640 og 749 boliger årlig i perioden 2011–15, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er tett opp mot kommunestyrets tidligere måltall på 700 nye boliger i året.
 
Antallet vil med stor sannsynlighet fortsette å øke. Rådmannen legger i sine prognoser opp til at Bærum kan få 40.000 nye innbyggere innen 2040. Det gir en årsvekst på 1.600 personer i snitt, tilsvarende 667 nye boliger i året med 2,4 beboere per bolig.
 
Kommunen forbereder seg med dette på å ta imot nesten dobbelt så mange nye innbyggere som i SSBs prognoser, som opererer med en folkevekst på 22.400 personer – tilsvarende 373 boliger i året, i perioden 2016–40.
 
– Hva skyldes dette spriket?
 
– Vi har erfaring med at SSB opererer med for moderate tall for befolkningsveksten i Bærum. Vi må ha det mer eksakt, derfor kjører vi våre egne vekstanalyser. De er mer treffsikre enn nasjonale fremskrivninger, sier Wøhni.
 
Les flere saker på Botrends forside her
 
Følg oss på Facebook og Instagram, og tips oss gjerne.
 
Denne saken, skrevet av Morten Gisle Johnsen og Fridtjof Woldsdal Glorvigen, ble første gang publisert i Budstikka.