Boligprisutviklingen

Publisert
8. oktober 2015

Se grafikk for Stor-Oslo

Hver måned offentliggjøres hvordan boligprisene har utviklet seg av Eiendom Norge.
 
For Asker og Bærums del ble det i september en nedgang. I Asker falt boligprisene med 0,4% i september, mens nedgangen var på 0,5% i Bærum.
 
I Botrends grafikk kan du se hvordan kvadratmeterprisene har utviklet seg for alle typer boliger – og fordelt på eneboliger, delte boliger og leiligheter. Selv om kvadratmeterprisene isolert sett var høyere i september enn i august, tilsier indeksen brukt av Eiendom Norge at boligprisene falt.
 
Denne indeksen er ment å luke ut eksempelvis svært kostbare enkeltboliger som trekker gjennomsnittet kunstig opp.