Stadig flere leier ut via Airbnb

Publisert
6. januar 2016

Vil vite hvor mye Airbnb brukes.

Assisterende skattedirektør Nina Funnemark vil vite hva de som leier ut bolig gjennom Airbnb, omsetter for.
 
I dag er det rundt 9.000 totalt i Norge som leier ut bolig gjennom Airbnb, skriver Finansavisen.
 
Dette tror vi om boligmarkedet 2016.
 
Det handler om at du leier ut et rom, leilighet eller hus etter å ha registrert deg på Airbnb-systemet. Ved å søke på Airbnb kan potensielle gjester finne din utleieenhet. Søk på nett viser flere slike enheter lokalt i Asker og Bærum.
 
Finansavisen har intervjuet assisterende skattedirektør Funnemark som gir uttrykk for at hun ønsker mer kontroll med Airbnb.
 
Selvaag solgte boliger for 3,2 milliarder.

Prisgitt utleiere

Rundt 9.000 utleieboliger i Norge er i dag annonsert gjennom systemet Airbnb, påpeker avisen. Om noen leier ut rom eller hele boligen i kortere eller lengre periode – slik tilfellet er med Airbnb – så er skattemyndighetene prisgitt at utleierne selv oppgir inntektene. 
 
Skattemyndighetene har ingen oversikt over hvem utleierne er eller hvor store inntekter de har.
 
De som leier ut gjennom Airbnb har selv oversikt over sine inntekter og hvor mange døgn de leier ut. Vertene er selv ansvarlig for å oppgi inntekter til beskatning.
 
Ekspertene spår et godt år for hyttemarkedet.
 

Ønsker mer kontroll

– Per i dag har ikke Airbnb eller tilsvarende tjenester noen slik form for opplysningsplikt overfor norske myndigheter, sier Nina Funnemark.
 
– Ønsker dere innsyn i volumene som Airbnb omsetter for i Norge, og hvem som leier ut gjennom selskapet som en slags årlig oppgave?
 
– Det er noe vi kunne tenke oss, både med tanke på å få bedre innsikt i hvordan segmentet opptrer, men også med tanke på kontroll.
 
Få flere nyheter om bolig og eiendom her.

Annonse

Ønsker rapportering

I dag er arbeidsgiverne pålagt å sende lønns- og trekkoppgaver til skattemyndighetene. En lignende rapportering ønsker Funnemark seg også fra delingsselskaper som Airbnb.
 
Hun sier at Skatteetaten vil se på muligheter for forenklinger og gjøre det letter å handle rett.
 
– Det gjør vi gjennom tilpasset informasjon og veiledning, og å forenkle rapporteringsprosessen, sier Funnemark.
 
Denne saken ble først publisert i Budstikka.
 
Les flere saker på forsiden av Botrend her.