Steen tror presset i boligmarkedet øker

Publisert
3. januar 2016

Krogsveen-megleren spår økt press i Asker og Bærum.

 
I en serie denne julen ber Botrend flere erfarne eiendomsmeglere om å komme med sine spådommer for boligmarkedet 2016. 
 
Nå har turen kommet til Erik Steen hos Krogsveen på Bekkestua. 
 
– Boligmarkedet i Asker og Bærum har vært sterkt gjennom høsten. Til tross for økt arbeidsledighet og nedgang i oljesektoren, opplever vi at de fleste ønsker å kjøpe seg ny bolig før de selger sin gamle. Dette er kjennetegn på et stigende marked som er optimistisk og  positivt til forutsigbarheten på å både få solgt og til en forventet god pris, sier han.
 
Eie-megler mener Asker kommune må tilrettelegge bedre for boligutbygging i årene fremover.
 
 

Færre prosjekter

 
I følge eiendomsmegler Erik Steen er det en relativ lav takt i oppføring av boliger, og han påpeker at det i 2016 vil ferdigstilles færre nye prosjekter enn året før. 
 
– Dette betyr at vi kan  forvente et lavere totalvolum av eiendommer for salg i markedet. Prognoser på lik eller stigende takt i tilflytting til våre kommuner vil da kunne bidra til å øke presset i boligmarkedet og som en konsekvens også styrke prisene, sier han. 
 
Det tror også Eie-megler Edvard Chapsang som forbereder seg på et år med tøff konkurranse blant meglerne.  En annen erfaren megler, Morten Thøgersen, tror også at prispresset i 2016 vedvarer. 
 
Nils O. M. Nordvik i Nordvik & Partners tror derimot at prispresset vil avta i forhold til årene før.
 
Oksenøya vokser med nye boliger
– Vi har også utsikter til et fortsatt svært lavt rentenivå, så vår prognose er at boligprisene også i 2016 vil holde seg godt, med en forsiktig prisstigning på mellom 3 og 5 prosent, spår Erik Steen. 
 

Annonse

Press på mindre boliger

 
Slik Botrend tidligere har omtalt, påpeker også Steen at det har vært stort press på leiligheter, rekkehus og tomansboliger. Disse har blitt omsatt raskt, med et snitt på 20 dagers omsetningshastighet.
 
Prisene har vært like, eller over prisantydning, i følge megleren.
 
– Slik har det vært i nær 75 prosent av tilfellene, mens eneboliger har tatt litt lengre tid å omsette, med 39 dager. Eneboliger har i 46 prosent av tilfellene blitt solgt under prisantydning, forklarer Steen, og legger til: 
 
– Dette kan relateres til at mange leiligheter har blitt ferdigstilt i år, og dermed har det vært mange eneboliger til salgs. Dette bildet kan forventes å flate noe mer ut i 2016.
 
 
Fornebu kan få 11.000 nye boliger

Pressområder

 
Eiendomsmegler Erik Steen i Krogsveen forventer en stadig tettere bebyggelse rundt allerede populære sentra, som Bekkestua, Østerås, Fornebulandet og Asker sentrum.
 
– Dette vil både forsterke markedet i disse allerede populære områdene, men også tvinge utbygging og tilflytting til andre områder innad i kommunene. Vinnerne i boligmarkedet på sikt vil være de som allerede bor, eller kjøper i nær fremtid, i områder som kan bli enda mer populære i fremtiden, sier han. 
 
Dette må du vite hvis du skal kjøpe bolig
 
Solid oppgang i boligprisene
 
Les flere bolignyheter på Botrend her. 
 
Les flere saker på Botrends forside her.