Sterk prisoppgang i april

Publisert
4. mai 2016

– Vi kan forvente fortsatt prisstigning, sier Kirckhoff i DNB Eiendom.

Boligprisene steg med 1,4 prosent i april, viser helt fersk statistikk fra  Eiendom Norge.
 
Hver måned publiserer organisasjonen  boligprisstatistikken  over utviklingen i   boligmarkedet   her i landet.
 
Mars endte med rekordtall,  og den sterkeste prisveksten for marsmåned på 10 år. Sammenlignet med februar, steg boligprisene i mars med 1,9 prosent.
 
Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp i april med 0,6 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.
 
– April ble nok en sterk måned i boligmarkedet, og det er på Østlandet at prisene utvikler seg sterkest. Spesielt Oslo har en meget sterk prisstigning så langt i år og skiller seg ut med et for lavt utbud av boliger til å kunne møte den sterke etterspørselen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.
 
– Tegnene på avtagnede boligpriser smelter med vårsola over hele landet. Bærum opplever en oppgang på 1,9 prosent og Asker har en oppgang på 1,7 prosent, sier markedsområdeleder for Asker og Bærum, Gro Kirckhoff i DNB Eiendom.
 
Umettelig behov for artikler om boligpriser
 

Annonse

Fortsatt lavt utbud

 
Det ble solgt 8.916 bruktboliger i april, en økning på 9,4 prosent sammenlignet med april 2015.
 
Ved utgangen av april var det 12.523 boliger til salgs i Norge, noe som er 1 prosent færre enn for ett år siden.
 
– Så langt i 2016 er det solgt 8,4 prosent færre boliger enn på samme tid i fjor, men det er kun 2015 som overgår inneværende års omsetning, sier Dreyer.
 
Det  lave utbudet i boligmarkedet har bekymret  ekspertene lenge.
 
– Daglig mottar vi mailer og telefoner fra familier som har behov for større plass, de skal ut av byen, de skal ha en annen bolig, og spør om det kommer noe snart og hva vi har i porteføljen som skal ut nå, uttalte eiendomsmegler og daglig leder i Eie Eiendomsmegling i Asker,  Peter Mamen-Lund, nylig. 
 
Desperate boligkjøpere kupper før visning
 
 

Regionale forskjeller

 
Boligprisene i april utviklet seg sterkt over hele landet.
 
Stavanger er det eneste området med negativ prisutvikling i april med en nedgang på 0,1 prosent.
 
Størst oppgang blant byene hadde Oslo og Hamar med 2,0 prosent hver. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 10,5 prosent.
 
Deretter følger Hamar og  Drammen  med henholdsvis 9,5 og 8,6 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,2 og 6,0 prosent.
 
Prøv Takstspillet vårt

Boligbygging på dagsorden

 
Det har lenge vært  bekymring rundt mangelen på boligbygging i Oslo-området.
 
Opplever rekordsalg av nyboliger
 
Nå oppfordrer Dreyer kommunene i regionen til å ta grep.
 
– Den sterke prisutviklingen i Oslo-området gir grunn til bekymring. Vi oppfordrer Oslo og de omliggende kommunene til å ha boligbygging øverst på dagsorden. Det er behov for fortgang i reguleringsprosessene for å få økt tilbudssiden, sier Dreyer.
 
Her kan du lese flere  eiendomsnyheter  på  Botrend
 
Ekspert: – Det bygges for få boliger

Annonse

Vanskelig marked

 
I Asker og Bærum ligger noen av landets aller dyreste boliger. 
 
Nylig ble   Borgen på Blommenholm lagt ut for salg   med en prisantydning på 27 millioner kroner. 
 
Det er et vanskelig marked for førstegangskjøpere i vårt område, og    Karoline Korsmo Sand (21) valgte å sove i bilen    i tre døgn for å få tilslag på sin første bolig i Asker. 
 
Omsetningsøkningen i Bærum var på 11,9 prosent sammenlignet med i fjor. I Asker ble det derimot solgt færre boliger, og en nedgang på 5,5 prosent. 
 
– Ser vi året under ett, har vi hatt en nedgang i begge kommunene. Bærum med en nedgang på 7,5 prosent, og Asker med nedgang på 11,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, forklarer Gro Kirckhoff hos DNB Eiendom. 
 
For tiden er etterspørselen er høy og boligene går unna etter hete budrunder.
 
– Skal prisene dempes, må det enda flere boliger ut, og det bør settes inn tiltak for å få opp tilbudet, sier Kirckhoff. 
 
– Normalt legges det ut mange boliger for salg fram mot juni, og prisene vil da flate noe ut. Det gjelder normalt for våre bygder også. Akkurat nå er det betraktelig færre boliger for salg Asker og Bærum sammenlignet med samme tid i fjor. Det er flere kjøpere enn selgere i overskuelig fremtid, og vi kan forvente fortsatt prisstigning, sier markedsområdelederen i DNB Eiendom. 
 
Les flere saker på Botrends forside her.