Denne tomten blir boliger for førstegangskjøpere

Publisert
13. januar 2017

Nå selges Åmotåsen i Heggedal.

– Dette området har vært planlagt for utbygging lenge. Nå blir det spennende å se hva som skjer, sier eiendomsmegler Baldur Snær Sveinsson hos Eiendomsmegler1 i Asker.  
 
Han snaker om området Åmotsåsen i  Heggedal,  en tomt på 35 mål som nå er lagt ut for salg med prisantydning 60 millioner kroner.
 
Det er Asker kommune som eier  tomten,  og den er regulert for rekke-kjedehusbebyggelse. Det ligger også et krav om at 40 prosent av boligene skal tilfredsstille «rimelige boliger» i form av prisregulering. Dette er en del av Asker kommunes «boligpolitiske strategi» (se nederst i saken).
 
– Det er nødvendig å tilrettelegge for boligtilbud som favner bestemte grupper som førstegangsetablerere, småhusholdninger og lavinntektsgrupper, sier eiendomsutvikler i Asker kommune, Kjersti Myhra.
 
Her kan du lese flere eiendomsnyheter
 
Bolignyheter fra Asker? Les her
 
 

Annonse

Under markedspris

– Prisreguleringen betyr at boligene skal ligge 10 prosent under markedsprisen. Hva det betyr konkret vil variere, sier Sveinsson.
 
I perioden frem til 2026 satser Asker kommune på å bygge 350 boliger i året, der leiligheter og rekkehus vil utgjøre 75 prosent.
 
– Boligene på Åmotåsen vil gjøre det enklere for førstegangskjøpere å komme seg på markedet, og boligene selges til fastpris, sier Sveinsson.
 
Slik skal Asker bygge rimelige boliger
 
Tomtesalget var oppe til politisk behandling i august i fjor.
 
– Dette er en konkret oppfølging av boligpolitisk strategi. På denne måten får flere grupper muligheten til å bo i Asker, også de med lavere inntekter. Det skal ikke være forbeholdt de få, uttalte Kari Sofie Bjørnsen, gruppeleder i Høyre til Budstikka i fjor.
 
– Asker bør tilrettelegge bedre for boligbygging
 

Satsingsområde

Åmotåsen, som ligger helt på grensen til Røyken, ble forsøkt solgt i 2011, men ble avlyst på grunn av   for lave bud.
 
Allerede merker eiendomsmegler Sveinsson god interesse rundt salget av tomten.
 
– Ja, så langt har det vært bra. Vi har lagt opp til et salg i februar. Heggedal er et satsingsområde for kommunen, og er et populært område for boligkjøpere, sier eiendomsmegler Sveinsson.
 
Boligene i Asker og Bærum ble  17 prosent dyrere i 2016.
 
Flere og flere  boligsøkere setter nå kursen vestover,  og utenfor hovedstaden.
 
– Vi merker godt at boligkjøpere søker utover der de kan få mer bolig for pengene, bekrefter Sveinsson.
 
Her kan du lese mer om boligbygging i Asker og Bærum
 

FAKTA

Boligpolitisk strategi i Asker:

Byråkratene i Asker har i siden i fjor jobbet med å utarbeide en egen «boligpolitisk strategi»
 
Strategien tar utgangspunkt i den juridisk bindende kommuneplanen politikerne har vedtatt skal gjelde for årene frem til 2026.
 
Strategien bygger også på målene i Stortingsmeldingen «Byggje – bu – leve» og Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, og skal gi grunnlag for aktiv og målrettet kommunal boligpolitikk i Asker.
 
Under arbeidet med strategien har kommunen hentet råd og oppfatninger fra politikere, utbyggere og næringslivet.
 
Strategien er nå lagt ut på høring, og skal så vedtas av nytt kommunestyre etter valget til høsten.
 
Kilde: Budstikka
 
Les mer på Botrends forside
 
Følg oss gjerne på Facebook og Instagram @botrend.no og ikke nøl med å gi oss en  tilbakemelding her
 
Nyhetsbrev fra Botrend

Ja, takk – jeg vil gjerne abonnere på Botrends nyhetsbrev.