Annonsørinnhold

Utforsk Fornebu

Publisert
29. juni 2018

Uberørte turområder, fantastiske strender og store grøntområder; Fornebu tilbyr et aktivitets- og fritidstilbud omgitt av natur, åpent landskap og frisk sjøluft.

Utforsk Fornebu, den nye byen mellom sjøen og det åpne landskapet. Dette er et tilbakeblikk på noe av det som har skjedd på Fornebu i vår.

Dette skjer på Fornebu til høsten

 

Inspirert av omgivelsene

Sosiale møteplasser er viktig for alle mennesker. Vi har behov for sosiale relasjoner og sosial tilhørighet. Det gir naboer en naturlig måte å samhandle på, i egne, trygge omgivelser. Å bruke møteplasser for å bli kjent med naboene sine gir hver beboer mulighet til å tilrettelegge dette selv.

Ønsket om å høre til et fellesskap ligger genetisk i oss. Når vi ønsker å sosialisere handler det mye om hvilken livssituasjon vi er i. Hvem er du, hvilke behov har du? På Fornebu trenger du ikke å velge.

– Uteområdene er utformet for alle, i alle aldere. Lekeapparatene kan benyttes både til lek for barn og styrketrening for voksene. I tunene er det en stor plen til ballspill, sandlek med små broer, klatreapparater og hoppestupper til lek og trening. På lekeplassene er det husker, hengekøyer, treningsapparater og petanque, sier Hanna Haukøya Storemyr, landskapsarkitekt hos TAG Arkitekter som har tegnet boligene og uteområdene på Oksenøya 4 og 5.

Obos Fornebulandet Oksenøya TAG

Obos Fornebulandet Oksenøya TAG

Inspirert av omgivelsene.

Les hele saken her.

 

5-minuttersbyen

En 5-minuttersby er en betegnelse på fremtidens byutvikling, og betyr nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål; alt innenfor 5 minutters gangavstand fra der de bor.

Med gangavstand til hverdagslivets målpunkter som skole og barnehage, butikk og nærservice, møteplass med kafé, grøntområde og kollektivholdeplass og arbeidsplass, får vi en 5-minuttersby som også kalles en nærhetsby.

– Vår oppgave er å sikre at utviklingen som skjer i dag er bærekraftig også i fremtiden. En fremtidsrettet utvikling fordrer at vi ser til trender og utvikling i samfunnet og tilrettelegger for fleksible løsninger som kan endres over tid.

Delingsøkonomi er på full fart inn i samfunnet, og Fornebu som nytt område med bolig, sosial infrastruktur, handel, service og arbeidsplasser har alle muligheter til å bli et foregangseksempel på den kompakte 5-minuttersbyen, sier Kristine Seip, adm. dir. i Obos Fornebulandet.

Fremtidens Fornebu

5-minuttersbyen Fornebu.

Samfunnet er i stor endring og det som er dagens ønsker og behov er ikke nødvendigvis fremtidens behov.

5-minuttersbyen Fornebu skal bestå av flere forskjellige typer boliger, og skal passe til et mangfold av beboere. De nye boligprosjektene har et langt større fokus på fellesløsninger og delingsøkonomi. Gjesteleiligheter, arbeidsplasser, forsamlingslokaler, verksted og smøreboder vil være er nye elementer Obos satser på fremover. Den nye byformen reduserer transportbehovet og gjør hverdagen enklere. For samfunnet betyr dette bla. reduserte Co2 utslipp.

Les hele saken her.

 

Aktiv livsstil

Fornebulandet er et område med fantastiske muligheter for en aktiv hverdag for store og små. Uberørte turområder, fantastiske strender og store grøntområder; Fornebu tilbyr et aktivitets- og fritidstilbud omgitt av natur, åpent landskap og frisk sjøluft.

På Fornebu kan du ta deg en joggetur i trafikkfrie omgivelser, sykle på kryss og tvers eller drive med sjøsport når sesongen tillater det. Utforsk halvøya langs koselige grusveier til Storøyodden med strand, sandvolleyball og grønne sletter, videre gjennom naturreservatet i Koksabukta eller innom Hundsund med idrettsbaner og gressletter.

Aktiv livsstil på Fornebu.

aktiv på fornebu

Bruk fjorden. I noen av leilighetskompleksene til Obos har de kajakkoppbevaring.

I grendesentrene finner du svømmehall, flerbrukshall, kunstis- og kunstgressbaner. I tillegg til store utearealer, er også tennisbaner og en stor curlinghall en del av det omfattende aktivitets- og fritidstilbudet.

På Fornebu kan du være aktiv hele året, vinter som sommer. Dette er noen av aktivitetene du kan begi deg ut på.

Les hele saken her.

 

Pappaer i farta

OBOS er opptatt av å utvikle Fornebulandet i en retning, som gjør området attraktivt for fremtidige beboere. I dette ligger ikke bare å designe og bygge boliger i ulike prisklasser, men også støtte opp under tiltak som skaper de gode møteplassene mellom mennesker.

Og dette ser vi blomstre i lokalmiljøet; Fem familier, alle med adresse Hagebyen, har funnet hverandre i felles glede over å trene. Hagebyen er OBOS første boligfelt på Fornebu. Hit flyttet ikke bare «godt voksne» boligkjøpere da boligene ble klare høsten 2013 – men også mange barnefamilier.

Dette ga noen utfordringer, som man ikke hadde helt tenkt gjennom i forkant, da både kommune og boligutbyggere, mente at boliger på Fornebu primært ville trekke til seg godt voksne, med ordnet økonomi.

Nå som flere unge, nyetablerte også fant området attraktivt, ble det en liten vekker for kommuneplanleggere og de som skulle ha orden på barnehageplasser, skoler og andre tilbud til våre beboere.

Så ser man raskt at alt og alle tilpasser seg – og ganske snart er de fem «unge herrer» fra Hagebyen i gang med å etablere en møteplass for seg og sine – en møteplass som de alle har stor glede av både privat og i jobbsammenheng.

Les hele saken her.

Pappaer fra Hagebyen i farta.

Fornebuløpet

Stina Nordeng, 43 år fra Ullern, tripper tent på plassen foran visningssenteret til Obos Fornebu, en spesielt varm dag i mai. Hun skal snart løpe Fornebuløpets 10 km for andre år på rad. Abbas Mamma Mia lyder av gjenklang mellom containerne som huser boligutvikleren, Punkt. og Lufthaven. Sats Elixias egen stjerneinstruktør, Gry Olaussen, motiverer løperne på plassen i en intensiv oppvarmingsøkt; det er god kok på Fornebu.

Det er klart for Fornebuløpets 10 km. Stolt hovedsponsor, Obos Fornebu, har benyttet anledning til å samle gamle og nye kunder; de som allerede har flyttet til Fornebu eller som overtar sine boliger de nærmeste årene.

Stina har nylig kjøpt en to-roms leilighet i C-blokken på Oksenøya. Leiligheten skal stå ferdig i 2020. Den aktive 4-barnsmoren har tidligere jobbet på Fornebu, og bruker derfor uteområdene her en hel del. I fjor løp Stina Fornebuløpet sammen med sønnen sin, Marcus (13 år) som så vidt slo mamma i målområdet.

 

Fornebuløpet 24. mai, OBOS Fornebulandet

Stina Nordeng fra Ullern.

Sats Elixias egen stjerneinstruktør, Gry Olaussen, er hentet inn for anledningen.

Spørsmålet er; klarer Stina (43) å sette personlig rekord og dermed slå sønnens pers fra i fjor?

Les hele saken her.

Les mer om prosjekter på Fornebu her.

OBOS FORNEBU, Forneburingen 200, 1364 Fornebu, Tlf.: 02 333