Vil bygge 200 billige leiligheter i Sandvika

Publisert
29. august 2016

Asker og Bærum er i ferd med å gå tom for nye boliger.

 
 
Det gir økte muligheter for utbyggere med sentrumsnære tomter i ellers utilgjengelige og usjenerte områder.

 
Botrend gir deg siste nytt fra eiendomsmarkedet i hele Stor-Oslo.
 
Det lukter svidd av nyboligmarkedet.  Sommersalget har vært høyere enn normalt, og lageret tømmes raskt:
 
Mens det på denne tiden i fjor var 359 nye boliger til salgs i dette området, er antallet nå redusert til en tredel – 136 nyboliger i alt, og 69 av dem er ennå ikke igangsatt.
 
ette ifølge fersk statistikk fra Econ Nye boliger (se faktaboks nederst i saken).

 

Annonse

Vil ha flere i Sandvika

 
Den voldsomme befolkningsøkningen i Osloregionen legger økt press på forstadskommunene til å henge med i boligbyggingen.
 
Ikke minst i Bærum, som nå er kommet opp i en utbyggingstakt på 700 enheter i året, og sikter enda høyere. 
 
Kollektivknutepunktene  Fornebu,  Bekkestua og Sandvika utgjør de største utbyggingsområdene, og stadig flere utbyggere banker på.
 
– En utbygging av boliger her vil være helt logisk og i tråd med de rikspolitiske retningslinjene. Bebyggelsen skal utnytte og forsterke bruken av den infrastrukturen som allerede er etablert i Sandvika. Det åpner for så vel økonomiske som miljømessige gevinster, samtidig som det legger til rette for at sentrum får en økt lokalbefolkning som bruker sitt eget nærtilbud, argumenterer Jan-Fredrik Larsen. 
 

Arvinger

 
Han snakker ikke da bare som handelsstandsleder, men også som grunneier – ikke bare i Industriveien vest i Sandvika, men også på Løkkeåsen ved enden av Engervannet, 800 meter øst for sentrum:
 
Det er et helt nytt og stort boligprosjekt 67-åringen nå lanserer, som talsmann for en gruppe sameiere, som alle på sitt vis er arvinger etter Odd V.B. Bugge.
 
«Løkkeåsen kompaktboligprosjekt» er spilt inn som forslag til en ny stor og sentrumsnær boligbebyggelse foran neste års rullering av kommuneplanen. Den 58,4 mål store eiendommen strekker seg om lag 200 meter langs åssiden nord for Engervannsveien.
 
Nye boliger selger som aldri før
 

200 leiligheter på 40 kvm.

 
Eiendommen, som i dag er avsatt som lnf-område (landbruks-, natur- og friluftsområde), ønskes omregulert til et boligområde med høy utnyttelse – og grunneierne ber om snarest mulig utbygging.
 
Planene er presentert for planutvalget i Bærum to ganger.
 
– Dette bør bli Bærums minst omstridte boligprosjekt. Det vil jo ikke sjenere noen. Området er bratt og utilgjengelig, uten andre bruksmuligheter. Ikke er det landbruksvirksomhet her, og heller ingen økonomiske skogressurser. Bare litt løvvirke, fastslår Larsen engasjert.
 
Målet er å bygge om lag 200 små leiligheter for én til to personer, hver på drøyt 40 kvadratmeter og dét til så lave enhetspriser at de blir innen rekkevidde for ungdom, folk i etableringsfasen og andre lavinntektsgrupper. Men også folk som ikke vil bruke alle pengene sine på å bo.
 
Asker og Bærum har blant de høyeste nyboligprisene i landet med 65.900 kroner i snitt i august, ifølge Econ-rapporten. Kvadratmeterprisen for brukte boliger var 47.800 kroner i andre kvartal ifølge Budstikkas Boligbørs.

Annonse

 

FÆRRE NYE BOLIGER TIL SALGS

 
Det ble solgt 137 nye boliger i Asker og Bærum fra midten av juni til midten av august. Det var 23 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode (178). Hittil i år er det solgt i alt 549 nye boliger lokalt.
 
32 prosjekter med i alt 1.303 boliger var ute på markedet i Asker og Bærum i juni-august. Av disse er 90 prosent nå solgt, og tilbudet krymper raskt: Det var bare 136 nye boliger for salg i midten av august – mot 359 til samme tid i fjor.
 
50 prosent av de boligene som var til salgs i Asker og Bærum den siste tomånedersperioden ble solgt – mot 28 prosent i gjennomsnitt på Østlandet, og 60 prosent i Oslo øst og sør.
 
Kilde: Econ Nye boliger

 
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 
 
Følg oss på Facebook og Instagram og gi oss gjerne tilbakemelding her.