Her vil de bygge 550 nye leiligheter

Publisert
30. september 2016

Telenor vil bygge en helt ny bydel med boliger, hotell, kultur og undervisning på Fornebu.

– Ambisjonen vår er å ta fatt i det bygrepet  Obos jobber med på de indre områdene på Fornebu og videreføre dette gjennom området vårt og ned mot fjorden, forteller administrerende direktør Pål Kvalheim i Telenor Eiendom.
 
Tidligere denne uken sendte han en storstilt utbyggingsplan til Bærum kommune. Innspillet, som nok vil overraske mange, inngår i selskapets høringsuttalelse til arbeidet med å revidere kommunedelplanen for Fornebu.
 
Hold deg oppdatert på eiendomsnyheter fra Botrend her.
 

En overraskende plan

Fristen for å komme med innspill til planprogrammet utløper i dag fredag 30. september, så Telenor-planene ankom rådmannens kontor i siste liten – i motsetning til mulighetsstudiene fra de tre andre store grunneierne Obos Fornebulandet, Aker Fornebuporten og KLP/Koksa Eiendom, som har vært kjent lenge.
 
Slik blir Fornebus nye sentrum
 
Telenor vil styrke tverrforbindelsen mellom Obos’ indre bybebyggelse og den fremtidige T-banestasjonen som kommer opp rett utenfor Telenor, grøntområdene og Lysakerfjorden i øst.
 
For å få til dette vil selskapet tette igjen den 141 mål store prakteiendommen med nærmere 80.000 kvadratmeter nybygg – og utvikle det store torget mellom dagens kontorbygg til et pulserende byrom.
 
Boligtaket på Fornebu er nesten nådd
 

– Folk bruker ikke plenene

Planen inneholder opptil 550 nye 1-5-roms leiligheter i 4–8 etasjer nord og sør for dagens bygninger.

 

 
– Dere ofrer egne grøntområder for denne boligutbyggingen. Hvordan forsvarer dere det?
 

– Disse grøntområdene består i dag av parkeringsplasser og store plener som nesten ingen bruker. Det virker som at folk opplever disse områdene som litt for private der de ligger store og åpne langs kontorveggene, sier Stian Elgaaen og Mads Valen-Sendstad, henholdsvis utviklingsdirektør og forvaltningssjef i Telenor Eiendom.
 
– Vi legger til rette for en bærekraftig og miljøfokusert byutvikling, og holder oss til kommunens retningslinjer. Hele grøntområdet rundt Villa Hareløkken og ut mot fjorden beholdes som i dag, og de grønne fingrene gjennom området opprettholdes, forsikrer de.
 
Fornebu har nådd 4.000 innbyggere
 

Høyhus på 60 meter

 
Telenor Eiendom lokker med 13.000-30.000 kvadratmeter til undervisningsformål, det vil si alt fra videregående skole til teknisk høyskole.
 
De lanserer også et høyhus på 13–14 etasjer, et mulig hotell, der den utendørs parkeringsplassen og taxiholdeplassen ved Snarøyveien ligger i dag – med bevertning, shopping og andre servicetilbud på gateplan.
 
Kommersiell tjeneste: Se hvilke boliger som er til salgs
 

Frem i tid

 
– Men er det marked for et fjerde hotell på Fornebu?
 
– Kanskje ikke i dag, men det er viktig for oss å understreke at en eventuell videreutvikling av eiendommen vil ligge langt frem i tid. Mye skal avklares. Først den nye kommunedelplanen, dernest Fornebubanen. Vi i Telenor har ventet på denne banen i 16 år, vi var til og med med på å forskuttere penger til dette prosjektet. Uten resultat. Den ligger ennå mange år frem i tid, og det er ikke snakk om å sette i gang med disse planene før dette prosjektet er konkretisert, understreker Kvalheim.
 
Slik ser arkitektstudentene for seg Fornebu
 

DETTE ER HOVEDPUNKTENE I TELENORS UTBYGGINGSPLANER

 
Dagens bygningsmasse er på 140.000 kvm (BRA) næringsareal.
Planlagte nybygg utgjør om lag 78.000 kvm. Disse fordeler seg som følger:
Boligbebyggelse på 40.000 kvm. Det gir plass for inntil 550 leiligheter i 4–8 etasjer, tilsvarende ca. 1.300 beboere.
Hotell på 16.000 kvm.
Undervisning på 13.000 kvm.
Næringslokaler på 8.000 kvm.
Galleri på 1.000 kvm.
Det planlegges også service/butikk-arealer og en barnehage.
Flytårnet T-banestasjon, som er under planlegging, vil ligge der bussholdeplassene ved Snarøyveien er i dag.
Snarøyveien er tenkt flyttet ca. 10 meter lenger vest.
 
Kilde: Telenor Eiendom

 
Les flere saker på Botrends forside her.

 
Følg oss gjerne på Facebook og Instagram