Vil stoppe Røkkes bryggeplaner

Publisert
6. november 2015
Brygga er planlagt langs naboens eiendomsgrense. – Båter som benytter bryggas nordside vil i sin helhet ligge på sjøareal som inngår i vår eiendom, skriver nabo Henning Ruud.
 
Den planlagte brygga er ikke utenfor Kjell Inge Røkkes hovedeiendom, men naboeiendommen som han kjøpte for 12,6 millioner kroner i 2012.
 
Det opprinnelige huset er nå revet, og et nytt er på plass.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 
– Jeg har ingen kommentar til dette, sier nabo Ruud.
 
Det har heller ikke Røkkes byggmester Haakon Thorbjørnsen fra Lysaker.
 
Utgangspunktet er at Røkke har søkt om å rive et badehus og en brygge. Isteden vil han fjerne betongfundamentet på den andre brygga på eiendommen og opprette en ny pelebrygge på 10 kvadratmeter.
Alle tiltakene er innenfor strandsonen.

For nært?

Naboen mener at brygga ligger så nært hans eiendom at den vil være i strid med kravet i plan-og bygningsloven om fire meters avstand til naboeiendommer.
 
Ruud ber også kommunen om ikke å gi tillatelse til brygga ved å definere den som et «mindre tiltak», men håndheve firemetersregelen.
 
Akershus fylkeskommune påpeker at den planlagte brygga er større enn bryggestørrelsene som er fastsatt i reguleringsplanen for Konglungen.
 
Rev bolig til 31 millioner kroner. 
 
«Samtidig søkes det om sanering av brygge i sør. Fylkesrådmannen kan ikke se at det omsøkte har betydning for allmennhetens tilgang til strandsonen, og mener økt visuell virkning av utvidet bryggeanlegg langt på vei oppveies av at bryggeanlegget i sør saneres, skriver Akershus fylkeskommune.
 
De karakteriserer Røkkes forslag som tilrådelig. Samtidig mener de at badehuset bør bevares og settes i stand.
 
Nå er Varner villaen solgt. 

Annonse

Hageskur

Røkkes arkitekt, Kristian Fodstad, er imidlertid ikke enig i at badehuset er noe å ta vare på.
 
– Strengt tatt kan man sammenligne badehuset med «et hageskur kjøpt på Bauhaus», skriver han i et brev til kommunen.
 
– Er sitatet «et hageskur kjøpt på Bauhaus» fra huseier eller deg?
 
– Det er fra meg, svarer han etter litt betenkningstid.
 
– Så du har skrevet det?
 
– Mm, sier han.
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
Denne saken ble første gang publisert i Budstikka.