Von Krogh: Hold intervjurunder med meglere

Publisert
28. desember 2015

ProAktiv-megleren har klart råd til kjøpere og selgere i boligmarkedet.

Botrend har denne julen bedt en rekke erfarne eiendomsmeglere komme med sine spådommer om boligmarkedet i 2016. Dette kan du lese mer om her.
 
Daglig leder i ProAktiv Asker, Fredrik von Krogh, påpeker at avslutningen på året har vært preget av få boliger i markedet. 
 
Les flere saker på Botrends forside her. 
 
– Avslutningen på 2015 har vært noe annerledes enn tidligere år, men ikke dramatisk. Det har vært færre boliger som har blitt omsatt, og det kan være et tegn på at det dannes et vakuum i markedet, sier daglig leder i ProAktiv eiendomsmegling i Asker, Fredrik von Krogh. 
 
Hans kollega i Eie eiendomsmegling, Petter Mamen-Lund, mener Asker kommune må komme på banen ved å tilrettelegge bedre for boligutbygging. 
 
Fredrik von Krogh påpeker flere elementer som påvirker prisutviklingen,  først og fremst at prisen dannes i balansen mellom tilbud og etterspørsel. For det andre er tilbudssiden knyttet til to ulike volum.
 
– Det første er volumet som tilbys ut i markedet til enhver tid, det kan variere  til dels kraftig, men det følger normalt noen års kurver slik at det faller noe mot jul  og midt på sommeren, så bygger det seg opp i august og litt utover og fra januar til april og mai, sier han og legger til:
 
– Det er også litt variabelt i forhold til de ulike boligtypene. Eksempelvis er det langt flere som vil selge eneboliger etter påske når det er grønt og fint i hagen. Det man kanskje ofte glemmer er at kjøpemengden er omtrent konstant, mens tilbudssiden bare øker dramatisk om alle tenker å legge ut på samme tid, sier von Krogh. 
 
– Har aldri vært dyrere å kjøpe bolig i Asker og Bærum
 

Ulike forhold preger markedet

 
Fredrik von Krogh mener at det andre forholdet er det totale antall boliger som bygges målt mot befolkningsvekst.
 
– Dette gir det underliggende presset i tilfeller hvor det bygges mindre enn befolkningsveksten skulle tilsi. Geografisk kan man ha ulike forhold som preger markedet. Eksempelvis Stavanger der det har vært en stor industri for befolkningen å eie en utleieenhet som ekstrainntekt. Når byen er oljeavhengig og selskapene sier opp leieavtaler samtidig som man har en negativ befolkningsvekst, så vil det naturligvis føre til redusert etterspørsel og redusert pris. Asker og Bærum er preget av dette i vesentlig mindre grad og det vil tvilsomt være negativ befolkningsvekst, påpeker von Krogh. 
 
Dette er Asker og Bærums eiendomskonger
 
Fredrik von Krogh påpeker et annet element som påvirker boligprisen: Tilgang på likviditet i privathusholdningen.
 
Med en fallende rente, så har de fleste mer kapital å rutte med. Normalt er det prisen på penger som er hoveddriveren for pris på bolig, mener han. 
 
– Lav rente gir prisvekst, høy rente gir prisfall. I tillegg til dette elementet har det aldri vært så stor kapital mellom generasjonene – man arver langt mer enn hva man gjorde tidligere, sier von Krogh.
 
Nils O. M. Nordvik tror prispresset vil avta i året som kommer, mens Morten Thøgersen mener den vil fortsette. 

Annonse

Psykologien i markedet

 
Den tredje faktoren som Proaktivs daglig leder i Asker påpeker, er psykologien i markedet. 
 
–  Den største verdien i en bolig er ikke kroner og øre, men bo-kvaliteten. Folk kjøper seg et nytt liv med de ønskene de er opptatt av. Det kan være alt fra barnevennlighet til garasje eller solforhold. De investerer i et godt liv og jo flere parametere man treffer, jo høyere er betalingsviljen. Det som også er viktig å tenke på er at prisjustering opp eller ned ikke påvirker folk flest. De aller fleste kjøper og selger i samme marked og man treffes derfor ikke i så stor grad av prisutviklingen der og da, sier han. 
 
Asker har tomter til 3.000 boliger
 

Prisoppgang i Asker og Bærum 

 
Når det kommer til spådommer for boligmarkedet i 2016 i Asker og Bærum, så mener von Krogh at det vil komme et stort press på grunn av manglende boliger til salgs i slutten av 2015. Dette vil presse prisene opp, spesielt i begynnelsen av året. 
 
Han anbefaler alle som skal kjøpe bolig om å ta tidlig kontakt med en megler som kan bistå i kjøpeprosessen.
 
 –  Vi er alle mennesker som lar oss påvirke og det vil i mange tilfeller være både betryggende og besparende og ha en megler å rådføre seg med i kjøpeprosessen, sier Fredrik von Krogh. 
 
For en som skal selge bolig, råder von Krogh til å holde intervjuer med to eller tre ulike meglere, og være opptatt av en megler som har en klar plan på hvordan prosessen skal gjennomføres.
 
– Det skiller stort mellom gode og dårlige meglere og man må velge en kvalitets megler som vet hva han/hun skal gjøre for å maksimere deres investering. Dette handler ikke om fartstid i bransjen eller antall solgte boliger. Dette handler om å bruke rett metode sammen med engasjement, sier von Krogh.
 
Han sammenligner prosessen med å spille sjakk. 
 
– I sjakk vinner den som har den beste planen, den som til enhver tid gjør de rette trekkene og tenker fremover. Man skal ikke legge prosessen over på tilfeldighetene som man gjør om man spiller ludo. Da er det liten sannsynlighet for at den kjøperen, som med de rette grunnlagene og den høyeste betalingsviljen, er den som kjøper boligen, sier han. 

Kresne på beliggenhet

 
Den trenden man har sett komme sterkere og sterkere de siste årene er at folk generelt er kresne på beliggenhet, fasiliteter og standard, mener Fredrik von Krogh.
 
– Man er rett og slett mer bevisst på hvordan man vil leve. Det vil nok være godt press på alle segmenter så lenge det er så få boliger til salgs. Men boliger med utfordring på beliggenhet og standard må bearbeides på rett måte for å treffe den rette kjøperen, sier han.
 
I møtet med 2016 forbereder Fredrik von Krogh og de andre eiendomsmeglerne i Proaktiv i Asker seg på lik linje som ellers. Deres jobb er å ivareta folks verdier. 
 
–  Det gjør vi ved å være engasjerte, til stede og skreddersy løsninger for hver enkelt bolig som skal selges. På denne måten selger vi boliger for gode priser uavhengig om det er nyttår eller ikke.
 
Hans konkurrent i Eie, Edvard Chapsang, forbereder seg på nok et år med økt press blant eiendomsmeglerne. Hans spådommer for 2016 får du her.